• Dette er en svært alvorlig sak. Det er helt uforståelig for meg at legene ved Haukeland sykehus kunne finne på å opptre så til de grader uprofesjonelt i en svært vanskelig situasjon.

Det sier professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, til Bergens Tidende. Han synes det er helt rimelig at Helsetilsynet nå går inn og gransker hva som har foregått.

Savner sidestykke

— Denne saken savner sidestykke i norsk medisin, mener han.

— Med forbehold om at medias fremstilling er riktig er det god grunn til å spørre om hvor det kan være blitt av Haukeland-legenes dømmekraft i denne sammenhengen, mener Solbakk.

— Lite tillitvekkende og helt tankeløst og hodeløst, er hans kommentar til legenes opptreden da de oppsøkte Oddmund Hjartåker hjemme for å overtale ham til å slå av datterens pustemaskin.

Fjernt fra omsorg

— Helsetjenesten har alltid oppfattet og forstått seg selv som et barmhjertighetsforetak. Oppførselen som ble lagt for dagen her, synes å være særdeles fjernt fra barmhjertighet og omsorg, sier Solbakk.

Han finner det særdeles betenkelig og merkelig at dette skjedde etter at biskopen var trukket inn som forhandlingspartner, og alle trodde prosessen endelig var på rett spor.

Krystallklart ansvar

Solbakk presiserer at han ikke kjenner detaljene i saken, og heller ikke vet konkret hva som førte frem til den aktuelle episoden.

— Men uansett må det være krystallklart hvem som sitter med ansvaret her, det er sykehuset. Pasienter og pårørende befinner seg i en svært sårbar situasjon når de opplever tragedier som denne. Det må profesjonelle sykehusansatte forstå.

— Det er ikke det minste rart at inngripen av dette slaget må fortone seg som uverdig og som et overgrep i forhold til folk som befinner seg i krisesituasjoner. Det som har skjedd her, er etter min mening et eklatant brudd på alle grunnverdier i den medisinske etikken, sier Solbakk.