RANDI KVINGE

Etter det BT erfarer har NRK Hordaland satt i gang en ansettelsespolitikk som går ut på å «fase» ut vikarer som har vært ansatt i mer enn 1-2 år. Ole Friele jr. er den første som blir rammet, og etter å ha jobbet sammenhengende i 2,5 år, får han ikke lov til å fortsette. Han kommer heller ikke til å bli aktuell som tilkallingsvikar fremover.

— Jeg ønsker ikke å være en plogspiss i denne saken, men det er en situasjon som gjelder alle vikarer i NRK Hordaland. Vikariatet mitt utløp i går, og først i forrige uke fikk jeg vite at det ikke blir noe mer arbeid å få. Signalene jeg har fått, er at de heller vil hente inn yngre vikarer, forteller Friele.

For å gjøre overgangen lettere, har han fått vikariat i en periode på tre måneder.

Reagerer sterkt

Redaksjonsklubben engasjerer seg sterkt for Friele sin sak, og krever at han får jobbe som tilkallingsvikar. De jobber også for at dette ikke skal bli generell praksis i NRK.

— Det virker som om ledelsen er redd for å ta på seg det moralske ansvaret med å gi folk fast ansettelse. Siden det er svært få som har fått fast ansettelse i NRK etter to år, synes jeg dette er svært urimelig. Som vikar jobber en mye, og står virkelig på for bedriften, forteller klubbleder Jan Børge Leirvik.

Ifølge redakjonsklubblederen er ansettelsespolitikken et hett tema blant de ansatte. Til sammen er det rundt 20 ansatte som er tilsatt i vikariat.

— Kollegene snakker ikke om annet på jobben, og er oppriktig forbannet over ledelsens personalpolitikk. I løpet av to uker er arbeidsmiljøet blitt ødelagt. Nå går folk bare rundt og lurer på hvor lenge de har jobb, og hvem som skal ut neste gang, forteller klubbleder Leirvik.

«Mot all logikk»

Klubben reagerer også sterkt på at det er de best kvalifiserte som blir sett på gaten. I et brev adressert til ledelsen lokalt og sentralt, heter det at «Det virker fullstendig absurd at det å opparbeide seg erfaring og kompetanse i en bedrift i seg selv er diskvalifiserende. Det strider mot all logikk i arbeidslivet at de mest erfarne må gå, når man er fornøyd med arbeidsinnsatsen deres».

Redaksjonssjef i NRK Hordaland, Hallstein Vemøy, ønsker ikke å kommentere saken i mediene.

— Jeg ser på dette som en personalsak, og vil ikke si noe om dette, forteller Vemøy.