Renseanlegget ved Vest Tank var selve krumtappen som skulle rense giftig avfall anlegget tok imot fra oljehandelsselskapet Trafigura.

Avfallsselskapet i Gulen tok imot og produserte selv svovelholdig avfall, som de ville behandle i sitt eget renseanlegg.

I virkeligheten ville det vært svært vanskelig å rense avfallet, mente Stein W. Østerhus i Nordhordland tingrett i dag.

— Ganske hjemmesnekret

Østerhus er seniorforsker innenfor renseteknikk ved SINTEF i Trondheim, og er innkallet som sakkyndig vitne i straffesaken etter eksplosjonen ved Vest Tank i 2007.

— Anlegget var lite tilrettelagt for drift. Det virket ganske hjemmesnekret. Det fantes lite opplegg for styring og kontroll. Drift ville i praksis vært fryktelig vanskelig, sa Østerhus i retten.

Om renseanlegget skulle ha fungert, måtte det blant annet vært mulig å justere mengder med ozon som ble tilført.

Det var det ikke, ifølge Østerhus.

Ozon brukes til oksidering av avfallsvannet, og var en av de sentrale prosessene i renseanlegget.

— Det var tilnærmet umulig å drive anlegget, med de mulighetene som fantes for å regulere mengder, mente Østerhus.

— Bra på papiret, men...

Vest Tank tok imot flere hundre kubikkmeter med giftig, svovelholdig avfall fra båten «Probo Emu». Dette avfallet skulle etter avtalen renses ved Vest Tank. Men avfallet ble det aldri renset.

Heller ikke mengdene av ozon kunne måles, fordi det ikke fantes en måler.

— På papiret så Vest Tanks renseanlegg ut som et ok anlegg. Når vi så på det, var det ikke like ok, for å si det sånn, sa Østerhus.

Tre personer er tiltalt i straffesaken: Tidligere eier Trond Emblem, tidligere daglig leder Jostein Berland, og Vest Tanks innleide kjemiske konsulent, Karl-Jan Erstad.

Østerhus ble opprinnelig engasjert av Alexela Sløvåg for å undersøke renseanlegget i Sløvåg. Det skjedde i forkant av den sivile tvistesaken mellom Alexela og Trond Emblem. Emblem eide tankanlegget før Alexela kjøpte det opp sommeren 2007.

Oppkjøpet kom kort tid etter eksplosjonen ved tankanlegget i mai 2007.

STRAFFESAK: Tre personer er tiltalt i straffesaken etter Sløvåg-ulykken. BT (Arkivfoto)
BT