— Det er et utrolig dårlig system. Jeg har jobbet med timesedler i over 20 år, og den timeseddelen som brukes i hjemmehjelpen holder ikke vann, sier Jarl Høva, representant for bystyret i Arbeiderpartiet. Fra en av brukerne av hjemmetjenesten har han fått tilgang til flere timesedler, og de påfølgende fakturaene.

Han viser til et eksempel fra april måned hvor brukeren signerte to timesedler. Den ene viser at to hjemmehjelper har utført et oppdrag på 20 minutter hver. «12.55 til 13.15 * 2» står det på timeseddelen. Totallet har blitt stående i rubrikken for antall timer. På den andre timeseddelen for samme måned står det kun registrert 20 minutter. I den endelige fakturaen for april har imidlertid den totale tiden endt opp på 2 timer og 20 minutter.

— Det går ikke an å få et slikt system til å fungere korrekt, sier Høva.

Mistenkeliggjøring

Lørdag skrev BT at samtlige hjemmehjelpsoppdrag skulle granskes, etter at det ble oppdaget at flere eldre har betalt for mer enn kommunen har levert. Harald Inge Anderssen, direktør for Bergen hjemmetjeneste KF omtalte praksisen som skremmende.

— Det er et problem som antakelig strekker seg langt tilbake i tid, sa han.

Jarl Høva reagerer kraftig på det han mener er en mistenkeliggjøring av en hel yrkesgruppe.

— At han ikke undersøker saken bedre før han går ut og mistenkeliggjør en hel arbeidsstokk er dårlige lederegenskaper spør du meg.

Må rydde opp

Direktør Harald Inge Anderssen avviser ikke at det kan være et problem med timesedlene.

— Det kan vi godt diskutere, men avvikene er såpass grove at vi er nødt til å gå gjennom hele systemet. Registreringen går jo gjennom mange ledd, og feilen kan for så vidt også ligge hos kemneren som sender ut fakturaene.

— Og det er klart at når du som direktør må reagere når du opplever at en dame med to krykker kommer humpende opp i fjerde etasje og sier at hun vært i Syden i to måneder og likevel har fått faktura for full hjemmehjelp.

Han avviser at han ønsker å mistenkeliggjøre hjemmehjelperne som yrkesgruppe.

— Vi mistenkeliggjør ingen. Utrykket mistenkelig bruker vi når det er noen som kan høste gevinster av dette. Her er det ingen vinning for noen. Det er i grunn bare tap, sier han.