Rolf Enger i aksjonsgruppen kaller svarene til bergenserne for « oppløftende».

— Det er bra at det er såpass mange som ønsker at det gjennomføres tiltak. Det viser at også blant dem som stemmer byrådspartiene, så ønsker folk tiltak.

Enger mener det er et kraftig signal som sendes til de styrende.

— Bergens befolkning ønsker endring. Dette viser også at folk i alle bydeler viser solidaritet med dem som bor på Danmarks plass, dem som er blitt syke og dem som ikke kan oppholde seg utendørs i disse periodene.

Enger har bitt seg merke i at luftforskere mener det eneste som vil hjelpe for luftkvaliteten under perioder med inversjon er totalt kjøreforbud.

— Når man ser på de periodene hvor det har vært skikkelig luftkrise, som i 2011, så er det klart at man kunne vurdert et fullt forbud.

Forsker Jacob Aars ved Uni Rokkansenteret tror spørreundersøkelser blant innbyggere sjelden vil endre politikernes standpunkter.

— Politikere har en tendens til å plukke ut det som støtter egne standpunkter. Selv undersøkelser som gir klare svar, har ofte et stort tolkningsrom. Dette tolkningsrommet kan politikerne bruke i egen favør, sier han, og legger til at han ikke kjenner til utformingen av undersøkelsen gjort av Respons Analyse.

— Må det mange undersøkelser med klare svar fra befolkningen til for at politikere i større grad skal lytte til dem?

— Det tror jeg. Det er usikkert hvor stabil og robust opinionen er. Dersom støtten til restriktive tiltak faller i en periode der luften ikke er dårlig, så vil resultatet av den første undersøkelsen få svekket betydning.

— Dersom opinionen skulle være robust og stabil over tid, og politikerne ikke tar hensyn til det, vil velgerne ha mulighet til å stemme ut politikere som de mener ikke jobber for å bedre byluften, legger Aars til.