Når Bergen tingrett skal avgjøre den foreløpige foreldreretten til de to barna, er det for å sikre barnas beste så lenge saken er under etterforskning. Dersom etterforskningen skulle ende med at ektemannen får saken henlagt, betyr ikke det at foreldreretten går til ham med det første.

– Da må man gå gjennom en ny runde der det nok en gang er hensynet til barnas beste som teller mest. Det er ikke slik at faren etter en henleggelse kan trappe opp hos barnevernet og hente barna sine. Det blir for mye usikkerhetsmomenter for barna. Det kan tenkes at barna over lang tid har vært i en omsorgssituasjon det ikke er bra å ta dem ut av, og at det derfor ikke er hensiktsmessig at barna blir ført tilbake, sier Gudrunn Holgersen, professor i barnerett ved Universitetet i Bergen.

Hun understreker også at en henleggelse ikke trenger å bety at en er uskyldig.

– En sak kan bli henlagt fordi politiet ikke klarer å finne beviser som holder mål i retten. Selv om bevisene ikke holder mål til domfellelse, kan det likevel være berettiget mistanke i saken og på den måten uheldig at barna blir ført tilbake til sin far, sier Holgersen.