• Det har liten effekt å vise foreldre rusmidler og brukerutstyr og gi elevene faktainformasjon om rusmidler.

SIGBJØRN LINGA

Det sier undervisningssjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene, Arne Klyve. Han mener det kan gjøre foreldrene til "detektiver" å be dem se etter tegn på rusmisbruk hos barna sine.

— Jeg mener det er feil prioritering å gi foreldre mulighet til å se narkotika. De blir mistenksomme og engstelige, og avstanden mellom dem og barna øker.

- Bør bruke foreldrene - Foreldre bør heller trenes i å takle situasjoner som kan oppstå. De kan for eksempel spørre seg "hva gjør jeg den dagen mitt barn har kommet borti hasj?"

Skolen bør også bygge opp motforestillinger til rusmidler hos elevene. De skal vita hva de risikerer, og bør forberedes på situasjoner som når de blir tilbudt hasj første gang, sier Klyve.

Klyve tror det er bedre for skolene å nå elevene gjennom foreldrene, og mener det først og fremst er foreldrene som har ansvar for rusoppdragelse.

— Skolen skal støtte foreldrene. Den har en unik mulighet til å sørge for at temaet blir tatt opp, for eksempel på møter, sier Klyve.

Blir nysgjerrige Han er ikke tilhenger av faktabasert informasjon om rusmidler som en sentral del av undervisningen.

— Mye tyder på at faktaorientert undervisning øker spenningen og nysgjerrigheten. Særlig rusforebyggende effekt har det ikke, sier Klyve.