GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrøm@bt.noVi står på helikopterlandingsplassen på Grønneviksøren. Kommunens tekniske tjenester okkuperer nabotomten, og der er hele strandlinjen ned mot et nyrenset Store Lungegårdsvannet opptatt av flere hundre rustne grønne containere.— Det er synd å se et så fantastisk attraktivt tomteområde bli brukt på denne måten, sier Smith-Sivertsen. Han har i flere år ivret for å bruke jernbanens arealer på Nygårdstangen til boligbygging. Foreløpig uten å vinne gehør hos NSB og Jernbaneverket. Han legger ikke skjul på at dette området er selve indrefileten rundt vannet.- Jeg mener fortsatt at tomten NSB i dag bruker til sin godshåndtering, er bedre egnet til andre formål. I Stavanger er det mulig, da bør det kunne være mulig i Bergen også. Sentrum er trengt inne mellom byens fjell og Byfjorden, og har bare utvidelsesmuligheter mot Store Lungegårdsvannet.Men også områdene sør for vannet, der kommunen legger beslag på store arealer, kan etter Smith-Sivertsens mening utnyttes mye bedre.- Jeg savner et samlet grep om hele dette fantastiske området. Her er nærhet til sentrum og nærhet til sjøen. Det jeg utfordrer de andre partiene til er å invitere til en konkurranse om hvordan hele dette området skal kunne utnyttes.I bystyret mandag legger han frem sine ideer. Håpet er å få bred politisk tilslutning til forslaget.- I Oslo ble det avholdt en konkurranse om hvordan man tenker seg Bjørvika utnyttet i fremtiden. Jeg ser for meg noe liknende for Store Lungegårdsvannet. En lukket konkurranse der lokale og nasjonale arkitektfirma og utbyggere presenterer sine visjoner. Så får vi politikere i neste omgang vurdere hvordan vi ser for oss området utformet.Smith-Sivertsen håper på gjennomslag for idien allerede før sommeren. - Det bør være mulig å lyse ut konkurransen tidlig på høsten, sier han.

SKRITTER OPP: Her skal byen utvides, foreslår Høyres Martin Smith-Sivertsen, og skritter opp kvartaler og gater.Foto: Eirik Brekke