Han reagerte med vantro på det enormt høye verdiene for giftkonsentrasjon som er registrert i havbunnen vest for Fedje. Giften stammer fra den tyske ubåten U-864, som ble torpedert og senket av den britiske ubåten Venturer utenfor øyen 9. februar 1945. Vraket er delt i to, og ligger på rundt 150 meters dyp utenfor vestsiden av øyen. Ubåten var på vei fra Kiel til Japan, og var lastet med 1857 støpejernsflasker inneholdende metallisk kvikksølv, totalt nærmere 70 tonn.

Høyeste måling noensinne

I høst fikk NIVA i oppdrag av Kystverket å undersøke havbunnen nær vraket. Resultatet er egnet til å sjokkere de fleste:

— På tre av prøvestedene har vi påvist en ekstremt høy konsentrasjon av kvikksølv med 1653 milligram per kilo sandslam. Det naturlige nivået av kvikksølv i tilsvarende områder i naturen er 0,1 milligram, sa forskningsdirektør Jens Skei i Norsk institutt for vannforskning (NIVA) til NTB i går.

Han bekreftet samtidig at en så høy konsentrasjon aldri tidligere har vært målt i marine områder i Norge.

Kvikksølv er et grunnstoff som ikke brytes ned av naturen, men omdannes av mikroorganismer til langt farligere kvikksølvforbindelser. Virkningen av kvikksølvforurensing er derfor tilnærmet evig.

Vil heve akterenden

Ordfører Erling Walderhaug mener det ikke er noe annet å gjøre enn å heve ubåten, i alle fall akterenden, hvor kvikksølvtankene angivelig befinner seg.

— Jeg ser ingen annen løsning. 70 tonn kvikksølv kan ikke bli liggende på havbunnen. Vi vet jo ikke hvor mye som har lekket ut. Hvis nå tankene skulle begynne å sprekke én etter én, vil det uten tvil være svært farlig, sier Walderhaug.

Saken om den torpederte ubåten har fått oppmerksomhet også utenlands. Blant annet har tv-stasjonen Discovery Channel laget en reportasje om miljøtrusselen som ligger utenfor Fedje.

- Dårlig turistreklame

— Kan dette føre til at utenlandske turister som er interessert i fiske holder seg borte fra Fedje til sommeren?

— Nei, jeg vil ikke ta sorgene på forskudd. Men det er klart at dette ikke er noen god reklame, sier ordfører Walderhaug.

Allerede mandag møter han og de andre Fedje-politikerne utsendinger fra Kystverket. Det er politikerne selv som har tatt initiativ til møtet, for å orientere seg om hvilken fare kvikksølvet representerer.

— Vi vet altfor lite om dette, og føler behovet for en prat. Her må vi bare lage veien etter hvert som vi går, sier ordføreren.