14. november omkom en 27 år gammel mann da et hus under bygging i Hetlebakken ble tatt av jordras. Tre dager senere begynte de geologiske undersøkelsene for å kartlegge rasfaren i området.

De foreløpige konklusjonene av geolog Geir Bertelsens undersøkelser er nå klare, og de er som følger:

  • Etablerte eneboliger i området ligger godt skjermet mot tilsvarende jordskred og vurderes, med noen forbehold, trygge i forhold til sikkerhetsklasse 3 i Plan— og bygningsloven.
  • For tre eneboliger er det en viss risiko for steinsprang. Risikoen vurderes ikke så stor at fraflytting er nødvendig. Det bør utføres kontrollrensk og eventuell sikring i lokale bergskrenter bak boligene.
  • En del hytteeiendommer bør ikke godkjennes for utbygging til permanente boliger uten nærmere vurdering av rasfare/sikringstiltak.

— Beboerne i området er orientert om geologens foreløpige vurderinger. Geologen tar sikte på å avgi endelig rapport i neste uke, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

DØDSRAS: En person omkom i raset 14. november. Dette luftfotoet viser rasområdet.
Jan M. Lillebø