Rolf Vossgård har bodd i Grønnestølsveien like ved Langeskogen i mer enn 30 år. Nå er han sint.

— Hestene som hører til på Langegården, slippes på beite her i skogen i utkanten av eiendommen. Hestene roter opp jordsmonnet og biotopen skades og endres. Dette skjer til tross for at naturen her er fredet. Til og med rundt skiltene som forteller at grunnen er vernet, får hestene tråkke og ødelegge, sier han.

Allmuen stenges ute

På skiltene, som henger flere steder i området, opplyses det at dette er Fjøsanger naturminne og landskapsvernområde, samt at fylkesmannen i Hordaland har forvaltningsansvaret for verneområdet.

— Jeg etterlyser reaksjon fra det offentlige organ som skal se til at den vernete naturen ikke ødelegges, sier Vossgård.

Det er ikke bare hestene som gjør ham oppbrakt.

— Forpakteren av Langegården har satt opp gjerder langsmed veiene i området. Noen av dem hindrer allmuens muligheter til å gå i skogen, plukke blomster og sopp og å nyte naturen. Angivelig er gjerdene satt opp for å hindre at sauer og hester stikker av. Men jeg aksepterer ikke en slik forklaring, sier Vossgård.

Skuffende møte

Han synes det er positivt at gården drives og holdes så godt i hevd som den gjør.

— Den er en positiv faktor i lokalmiljøet. Her får barn og voksne oppleve nærkontakt med dyr. Forpakteren er flink til å drive gården og holde området rundt gårdsbygningene i god stand. Men i områdene som ligger i ytterkant av eiendommen, har bruken av skogen gått for langt, mener Vossgård.

På andres og egne vegne ønsket han å få gjort noe med det som han opplever som problemer. Derfor ba han eieren av Langegården, stiftelsen Johan Langes Minde, om en befaring.

Formann i styret for fondet, Anders Kvam, møtte på befaringen sammen med forpakter av gården, Erik Krohn-Hansen. Møtet ble en skuffelse for Vossgård, som mener han og forpakteren har helt ulike oppfatninger om nytten og nødvendigheten av gjerdene i området.

Men Vossgård har fått brev fra styreleder Anders Kvam der Kvam takker for Vossgårds engasjement, hans påpeking av uheldige forhold og forslag til endringer. Kvam skriver at dette skal bli behandlet av styret for Johan Langes Minde og Søskendes Legat.

Skal rydde opp

Til Bergens Tidende sier Kvam at de er oppmerksomme på problemene med de mange gjerdene som sjenerer publikum og hestene som påfører utmarken stor slitasje.

— Vi skal utrede hvor stor belastning utmarken tåler av hestene og hvor mange hester som skal få bruke utmarken. Disse spørsmålene vil bli behandlet på styremøtet som er berammet til torsdag neste uke, sier Kvam.

Han sier at styret har prioritert å gjøre mye med bygningsmassen på Langegården. Det har ført til at tiltak i utmarken er blitt forsømt. Kvam er svært fornøyd med den jobben forpakter Krohn-Hansen gjør.

Styrelederen sier også at det er en misforståelse å tro at hele Langegården er fredet.

— Fredningsvedtaket gjelder ikke utmarken, men den nederste delen av eiendommen, nemlig jordet ned mot Strømmeveien, sier Kvam. Han legger til at det snart skal komme på plass informative tavler som skal orientere publikum om tilbudet i Langeskogen.

FORSØPLING: Rolf Vossgård er opprørt over forsøplingen av naturen i Langeskogen.<p/>FOTO: TOR HØVIK