Komite for helse og sosial arrangerer i dag en høring om sykehjemssvikten ved Florida sykehus. Den kom i stand etter flere rapporter i media om feilbehandlinger, manglende legedekning og dårlige fysiske forhold ved sykehjemmet, som i hovedsak brukes til akutte innleggelser. En eldre mann døde etter at pleiepersonalet ikke oppdaget at han hadde diabetes.

Tidligere sykehjemsoverlege Kjellaug Enoksen svarer nå på spørsmål fra bystyrets helsekomite. Hun beskrver en fortvilet situasjon der legene gjentatte ganger har forsøkt å varsle byrådsavdelingen om den kritiske legemangelen ved sykehjemmet Florida.

— Det har vært null forståelse for at vi må jobbe steinhardt for å rekruttere og beholde leger. Vi har vært to leger som har jobbet for over tre, men da har vi jobbet til ti om kvelden for å få dette til, sa Enoksen.

— Katastrofalt

Enoksen beskriver journalsystemet Profil som dysfunksjonelt og katastrofalt, og legger til at det måtte gå galt. Hun har gjentatte ganger gått ut i media for å varsle om hvilke konsekvenser den dårlige legedekningen kunne få for pasientene.

— Det vi har forsøkt å gi beskjed om, er ikke blitt oppfattet.

Hun har nå sluttet i kommunen, men vil ikke svare direkte på om hun er blitt presset ut etter å ha varslet om uforsvarlig drift ved sykehjemmet.

— Evnen til å lære av feil synes å ha vært liten. Det er jo ikke uten grunn at jeg slutter i Bergen kommune. Når man varsler at det er en kultur for å bli utestengt og fratatt oppgaver... Jeg må jo si at jeg er litt bekymret for mine kolleger på Florida som også har stått fram i media, sa Enoksen til komiteen.

Bekymret

Komitemedlem Oddny Miljeteig uttrykte sterk bekymring over dette utsagnet, og ville vite om Enoksen har hatt ubehagelige opplevelser etter å ha stått frem i media.

— Jeg vil ikke gå i detaljer, men jeg har hatt møte sammen med mine tillitsvalgte og ledelsen, og det har ikke vært særlig bra. Jeg har varslet fram og tilbake uten at noe har skjedd. Vi fikk ikke flere legestillinger og kunne ikke ha inn færre pasienter.

— Herregud, her kan jeg ikke være, sa Enoksen.

Høringen fortsetter utover dagen. Nå snakker tillitsvalgte ved Florida sykehjem

Ansatte støtter styreren

Flere av de ansatte ved Florida sykehjem uttrykker fullstøtte til styrer Anita Grinde ved Florida sykehjem. Bente Fløisand-Larsen ertillitsvalgt fra Norsk sykepleierforbund. Hun kom med sterk kritikk avkommunens etat for sykehjem.

— Hvordan kansykehjemseteaten kjøre ned en styrer slik det har vært gjort i dette tilfell.Det har ikke vært mulig å gjøre en god jobb for styrer i en så presset situasjon.Som ansatt har vi vært nesten maktesløse, sa Fløisand-Larsen til komiteen.

Hun sier at både styrer og ansatte har vært druknet iarbeid.

— Det er ikke bare en styrer som sitter medansvaret.