— Det var herlig å bli trodd. Nå håper jeg bare at kommunen aksepterer dommen så vi slipper flere runder i rettsapparatet, sier hun.

Bergen tingrett har avgjort at kommunen skal betale henne drøyt 800.000 kroner i erstatning for inntektstap som hun har hatt etter at hun ble smittet av giardiaparasitten høsten 2004. Hun har fått fullt medhold i at det er en sammenheng mellom giardiasmitten og diagnosen kronisk tretthetssyndrom (ME), som hun fikk høsten 2007, og alvorlige mageplager som hun har hatt helt siden hun ble syk første gang under epidemien i 2004.

Mistet toppjobb

Ingebjørg Høyland har vært mer eller mindre arbeidsufør og delvis sykmeldt etter at hun som mange andre bergensere ble syk under giardiautbruddet for snart syv år siden. Etter at hun fikk ME-diagnosen har hun vært helt sykmeldt, og hun måtte blant annet gi opp sin tidligere lederstilling i BKK. Først i løpet av den siste tiden har hun kommet i gang med forsiktig arbeidstrening med tanke på å vende tilbake til yrkeslivet, men hun ser ikke for seg at hun noen gang kan inneha en lederstilling igjen.

Høyland hadde også reist krav om menerstatning, men det har ikke retten gitt henne medhold i. Menerstatning kan bare gis når det er snakk om en dokumentert varig og kronisk skade, og retten tar høyde for at den fremtidige helsetilstanden til ME-pasienter kan forandre seg til det bedre med tiden.

I dommen heter det at retten finner det sannsynliggjort at Høyland har vært trøtt og utmattet helt siden hun ble giardiasmittet. Retten finner det også sannsynliggjort at det er denne trøttheten som til slutt førte til at Høyland ikke lenger klarte å arbeide høsten 2007. Utgangspunktet for retten har derfor vært at Høyland økonomisk skal settes i den situasjonen hun ville vært dersom hun ikke var blitt smittet av Giardia.

Svært fornøyd

Høylands prosessfullmektig, advokat Eva Drageset, er svært fornøyd med utfallet i retten.

— Aller mest tilfredsstillende er det at retten så klart og tydelig slår fast at det er en sammenheng mellom giardiasmitten og ME-sykdommen. Det er dette punktet det har stått mest strid om, og rettens vurderinger er helt tydelige på dette punktet, sier hun.

Drageset er den advokaten i Bergen som har jobbet med flest giardiasaker. Hun mener at dommen som nå har falt kan få konsekvenser for saker i samme gaten som kommer senere. Hun har minst 13 andre saker i arbeid, men det er foreløpig uklart hvor mange av dem som vil havne i retten.

— Dommen som nå har falt, er ikke rettskraftig. Vi vet ennå ikke om kommunen kommer til å anke. Men uansett er jeg veldig glad for at retten i sine vurderinger deler vår oppfatning om koblingen mellom Giardia og ME, sier hun.

Avviser sammenheng

Bergen kommune har under rettssaken avvist at det finnes en klar årsakssammenheng mellom giardiasmitten og de helseplager som førte til at Høyland ikke klarte å arbeide fra høsten 2007. De viser til at trøtthetstilstanden hennes ikke har vært konstant siden hun ble syk første gang under selve utbruddet høsten 2004, og at ME-syndromet først oppsto flere år i etterkant av at smitten ble påført.

Kommuneadvokat Helge Strand sier at det er for tidlig å si om dommen kommer til å bli anket.— Først må vi gjennomgå dommen og premissene, deretter vil Byrådet ta stilling til en eventuell anke før fristen går ut omkring en måned etter forkynning, sier han.

Bergen tingrett har avgjort at kommunen skal betale henne 800.000 kroner i erstatning for inntektstap som hun har hatt etter at hun ble syk høsten 2004. Hun har også fått medhold i at det er en sammenheng mellom giardiasmitten og diagnosen kronisk tretthetssyndrom (ME) som hun fikk i 2007.