— Det er kort vei til skolen, det er i samme område, samme infrastruktur. Det er relativt flatt og langt til fjell. Den psykologiske biten betyr jo en del for oss, sier beboerne fra de rasrammede husene i Hatlestad Terrasse, der de står på marken til Kaland gård og skuer ut over et Kalandsvann badet i sol, med barna i harmonisk lek på det frosne gresset.

— Hvis alt går i orden er det her vi vil bo, sier Terje Middelthon.

Den skjebnesvangre natten, 14. september, kom skråningen veltende ned og rev fra dem hjemmene i Hatlestad Terrasse. Siden den gang har de bodd spredt rundt i Bergen.

De dramatiske og tragiske hendelsene har sveiset de tidligere naboene tett sammen i et skjebnefellesskap. Og derfor har mange av dem hele tiden håpet på en mulighet til igjen å kunne flytte sammen som naboer.

- Oppriktig interessert

Nå ser de en mulighet de ikke ønsker skal forvitre, nemlig et nytt, felles nabolag på tomten til Kaland gård.

— Av de 16 familiene vi representerer, er det 13 som er oppriktig interessert i dette, sier Terje Middelthon.

Det er beboerne selv, og ikke kommunen, som har foretatt undersøkelser. Grunneier er positiv. Nå håper beboergruppen fra Hatlestad Terrasse at kommunen gjør det de kan for å få til denne løsningen så snart som mulig.

— Vi forventer egentlig at vi får positivt svar, sier Sigmund Lærum.

Terje Middelthon peker på at byrådsleder Monica Mæland hele tiden har gitt uttrykk for at hun vil arbeide for nettopp en slik felles løsning

- Skal gjøre alt

Bergens Tidende fortalte 13. oktober i fjor om 10 år gamle Sofie Benedicte Nilsens brev til byrådslederen, hvor 10-åringen ba om at hele nabolaget måtte få flytte sammen.

I sitt svar til Sofie Benedicte skrev Mæland: «Jeg skal gjøre alt for at du og dine venner skal få gå på samme skole og bo i nærheten av hverandre».

— Særlig for barnefamilier er dette en god løsning. Barna kan fortsette på samme skole med samme omgangskrets, sier Hege Kaland.

Det er mellom 16 og 20 barn under 18 år i disse familiene.

Må omreguleres

Store tomtearealer til boligbygging er ikke lett å oppdrive. Kaland gård ser tilsynelatende ut som en gavepakke til både Hatlestad-beboerne og byrådet.

Området er i dag jordbruksområde. Det kreves derfor en omregulering til boligformål før eventuelt klarsignal til bygging kan gis.

— Henvendelsene fra eier og andre i denne saken har kommet til oss i byrådsavdeling for byutvikling, bekrefter byråd, Lisbeth Iversen.

Saken er nå oversendt administrasjonen for vurdering.

— Saken er prioritert og vil bli behandlet fortløpende, sier Iversen, som ikke kan eller vil gi noen lovnader før hun har fått tilbakemeldinger fra fagetaten.

Hatlestad-beboerne er også opptatt av at det ikke må gå for lang tid før en god løsning er på bordet.

— Tidsaspektet er viktig. Vi hadde god plass i Hatlestad Terrasse. Når bor de fleste av oss i små leiligheter og på hybler. Nå er hverdagen begynt, sier Terje Middelthon.

FÅR BYGGE?: Samuel Benjamin Nilsen (foran), Sofie Nilsen og Simen Alexander Nilsen håper at de og de andre barna og voksne fra Hatlestad Terrasse får bygge og bo her på Kaland gård.
GIDSKE STARK