Roy-Eddy Lie er strileutgaven av Olav Kyrre der han står på en høyde og peker utover det fremtidige byområdet. Torsdag kveld var han skuffet, for da trodde han kommunestyret med knappest mulig margin hadde vendt tommelen ned for planene om en strileby. I går var humøret atskillig bedre.

Telte feil

For ordfører Jan Utkilen hadde gjort en feil da stemmene ble talt opp. Det var ikke flertall mot, men stemmelikhet. Og da talte ordfører Jan Utkilens stemme dobbelt.

— Det er grunn til å tone litt ned disse byplanene. Vi er ikke i mål ennå, sier Lie.

Og visst er det slik at kommunestyret i sin arealplan bare har åpnet opp for at de 300 målene Lie-gruppen representerer kan være et fremtidig byggeområde. Men det var en viktig avgjørelse. Hadde området blitt lagt ut til landbruk, natur og friluft, slik det torsdag kveld så ut til at flertallet i kommunestyret ville, kunne det gått minst fire år før arealplanen var blitt endret.

— Det var viktig for oss å få dette vedtaket, slår Lie fast.

Kystbyen

I dag mangler Fjell det som kan kalles en bymessig bebyggelse. Kommunes innbyggere bor stort sett i eneboliger. Sartor Senter, med alle sine kjøpesentre, er kommunens heller tilfeldig planlagte sentrum, i ærbødig avstand til sjøen.

— Vi ønsker å skape et sentrum vi kan være stolte av, et sentrum vi drar mot sjøen. Slik må det være i en kommune som til de grader er en kystkommune.

— Hvorfor en by?

— Jeg er redd for at vi som kommune er i ferd med å bli mer og mer lik Åsane. Det er greit om vi vil være forstad til Bergen, men hvis vi ønsker å ha vår egen identitet som kystregion, må det noe mer til.

Det Lie-gruppen ber om, er å starte en prosess om hva Sotra vil ha. Og den prosessen må være avsluttet, og planene for byen gjort ferdig før det nye fastlandssambandet er bygget.

— Veksten i området er begrenset av den veistrukturen vi har i dag. Når sambandet er på plass, kan det til gjengjeld gå veldig raskt.

Ti år frem i tid håper Lie spaden kan stikkes i jorden på Nordre Bildøy.

— Dette er viktig for vestsiden av Sotra. Og det er svært viktig for Sund og Øygarden. En ny by vil skape vekstkraft i begge disse kommunene, sier Roy-Eddy Lie.

STRILEBYEN: Om ti år håper Roy-Eddy Lie spaden kan stikkes i jorden for en helt ny by på Norde Bildøy i Fjell kommune. FOTO: ØRJAN DEISZ