— Nå må alle samle seg for Åsane, sier Terje Aarsand i Nesttunvassdragets venner. Han tenker i første omgang på området mellom Esso-stasjonen og yrkesskolen ved Liavannet på Nyborg.

Der ligger to urørte tomter, og på disse er det fortsatt mulig å få til et friområde med benker og badeplass.

Turstien ved Liavannet er populær, men den er ikke komplett. I nord mangler en viktig del. Dette er et av de fineste stedene i sentrale Åsane, solrikt og med utsikt over vannet.

I årevis har Nesttunvassdragets venner vært opptatt av vannmiljø og livsmiljø.

Nå vil Terje Aarsand slå et slag for Åsane.

— 22. januar i år utfordret vi Lisbeth Iversen på nettopp ferdiggjøring av turområdet, og dette ville hun prioritere. Men foreløpig har vi ikke sett noe. Nå er det snart gått ett år.

Si nei til mer bygging

I mellomtiden ser det ut for at området i stedet kan bli byggeplass. Et hus er fjernet og trærne er saget ned.

— Er du villig til å nedlegge byggeforbud på disse to eiendommene?

— Dette er vedtatt som byggeområde i kommuneplan areal. Det private planarbeidet vil bli endelig vurdert gjennom politiske prosesser, høringer og endelig behandling i bystyret, sier byråd Lisbeth Iversen.

— Nå bør politikerne ta et overordnet grep og si nei til mer bygging før de har en overordnet plan på plass, sier Terje Aarsand og legger til:

— For her er det mulig å skape noe fint. Men det haster. Hvis ikke er snart hele Nyborg asfaltert. Også næringslivet i Åsane må ta et ansvar, gi noe tilbake, eksempelvis til et fond som kan skape gode miljøer. De har fått billige tomter og fått breie seg ut.

Flyter med skrot

Vi går langs vannet og titter sammen med Aarsand.

— Hvis det blir bygget her, blir det ikke så mye stas for ungene å bade, sier han.

— Se på dette! Det er helt forferdelig.

Mot yrkesskolen står vi på en smal stripe mellom et firmabygg og vannet. Det flyter med skrot, i tillegg er det fylt ut masser til en parkeringsplass.

— Dette er trist, jeg blir sorgtung når jeg ser slikt. Her er en liten gytebekk, men det er ingen fisk som våger seg opp.

Vi går langs fortauet, i retning Esso-stasjonen. Vi passerer eiendommen der en ungdom ble myrdet påsken 2000. Hytten er vekk. På eiendommen ved siden av sto et murhus. Det ble revet i år.

— Dette kunne vært en portal inn til noe helt nytt i Åsane, et parkområde mot vannet, et sted for fred og ro. Det er ikke nødvendig å bygge ut alt, og i hvert fall ikke en slik perle, for den får vi aldri igjen, sier Aarsand.

Hvor mener du det bør lages et friområde i Åsane?

GAKK: Lille Preben elsker å gi endene mat. Turveien ved Liavannet er flittig brukt, men mangler siste biten for å rekke rundt vannet. Foto: Rune Berntsen