— Det er utrolig kjekt. Jeg gleder meg til å komme hit hver uke, sier Marius Ludvigsen 16.

Eleven ved Hordalands største videregående skole prater fort og entusiastisk. Han føler han er tilbake på sporet etter at han droppet ut av skolen en periode.

— Jeg slet med å sitte stille i timen på ungdomsskolen. Var ferdig med oppgavene etter fem minutter. Her får jeg nye oppgaver hele tiden, sier 16-åringen.

Rundt ham sitter elever og studerer matte- og engelskbøker. Lærere veileder én til én.

— Vi opplever at det er et enormt behov for ekstra tilrettelegging ute i klassene. Mange flinke elever får ikke den oppfølging de trenger. Mange minoritetsspråklige elever trenger hjelp, andre sliter med forhold utenfor skolen, sier Linda Pettersen, koordinator ved Studiesenteret.

Bare fire droppet ut

80 elever får i dag undervisning ved senteret. 50 står på venteliste.

— Her har vi elever med karakterer fra to til seks. Vi kunne tatt imot mange flere hvis vi hadde hatt lærerkapasitet, men dette handler om økonomi, sier Pettersen.

Sandra Waleniussen (16) regner brøk sammen med lærer Kari Sælemyr.

— I klassen er vi så mange og det er bare én lærer. Det er mye roligere her. Jeg kan få hjelp når jeg trenger det, sier Sandra.

I fjor var 105 elever innom Studiesenteret ved den yrkesfaglige skolen. Bare fire av dem droppet ut av skolen. Pettersen mener senterets tilbud bidrar til at færre slutter.

I skvis

Trang økonomi gjør at hverdagen oppleves knalltøff for lærerne i ordinær undervisning, skal en tro tillitsvalgt Grethe Teigland.

Flere klasser er blitt slått sammen når de skal ha undervisning i allmennfag.

— Alle lærerne sier at de første dette går ut over er de svakeste elevene. Det er en grense for hvor godt man kan tilrettelegge undervisningen i grupper på opptil 30 elever, sier Teigland.

Rektor Inger Morken tror ikke skolen begår lovbrudd, men vedgår at hun av og til føler seg i skvis mellom de økonomiske rammer politikerne bevilger og virkelighetens verden.

GOD KONTAKT: Sandra Waleniussen (16) regner brøk sammen med lærer Kari Sælemyr. Vi allmennlærere er veldig imot de store klassene. Det er en umulig oppgave å hjelpe alle. Her på Studiesenteret finner vi fort ut hvor skoen trykker. Som lærer føler jeg at jeg strekker til, sier Sælemyr.
Knut Strand
KJAPP I HODET: Marius Ludvigsen (16) trengte mer å bryne seg på. Han er én av 80 heldige elever som får tilbud om tilrettelagt undervisning ved Studiesenteret på Årstad videregående skole. Senteret har lang venteliste.
Knut Strand