• Glassfirmaene i Bergen dumpet frem til 1989 tonnevis med PCB-holdige glassruter på fyllingene i Store Lungegårdsvann. Det skjedde med kommunens velsignelse.

Det sier glassmester Vidar Berg-Hansen til Bergens Tidende. Han forteller at omtrent alle firmaene i bransjen i Bergensområdet dumpet store mengder PCB-holdige isolerglassruter i vannet da området ved Luftambulansens base på Nygårdstangen ble fylt ut med stein— og løsmasser.

— Dette skjedde fra slutten av 1970-tallet og frem til 1989. Omtrent alle glassmesterne som drev med rehabilitering og utskifting av vinduer på den tiden brukte området som deponi, oss selv inkludert, forteller Vidar Berg-Hansen.

Politianmeldelse

Han reagerer på at Fylkesmannen har politianmeldt firmaet Kjelstrup Olsen Glass for dumping av PCB-holdige glassruter i Store Lungegårdsvann. - Det som ble dumpet ved anlegget til dette firmaet, utgjør bare en liten brøkdel av den totale mengden som glassbransjen tømte i vannet, fastslår Berg-Hansen.

— Inntil nylig hadde den jevne glassmester ingen kunnskap om at isolerglassruter produsert mellom 1965 og 1975 inneholder PCB-holdig forseglingslim. Dette er noe glassbransjen er blitt gjort kjent med først i de senere år, sier Berg-Hansen.

— Vi hørte ikke et pip fra myndighetene om at dette var farlige saker, ingen offentlige instanser ropte varsku, legger han til.

Glassmesteren minnes godt alle ettermiddagene han sammen med kolleger fra andre glassfirma rygget ut på fyllingene og tømte de miljøfarlige glassrutene.

- Ønsket fyllmasse

— «Alle» i bransjen var med på dette. Kommunens folk ønsket oss velkommen fordi glass var ønsket fyllmasse sammen med stein og jord. Ut på 1980-tallet satte Bergen kommune opp bom, men vi ble fortsatt sluppet igjennom da vi kom for å kvitte oss med vinduene. De må gjerne politianmelde synderne, men da får de begynne med kommunen som med åpne øyne tillot dette. Men de visste vel like lite som oss om hvor miljøfarlig denne praksisen var, sier glassmesteren.

Sammen med formann Oddmund Hjartåker viser han BT området som i dag er utfylt med masse bestående av blant annet PCB-holdig glassruter.

— Under oss her ligger det tonnevis med slikt miljøfarlig avfall. Her dumpet vi hovedtyngden. forteller Berg-Hansen og peker ut over parkområdet ved Store Lungegårdsvannets bredd, like ved Luftambulansens hovedbase i Bergen.

Største PCB-kilden

— Hvor store mengder havnet her?

— Det vet jeg ikke, men det er snakk om svært mange tonn, sier Vidar Berg-Hansen, som har vært i glassbransjen i 25 år.

PCB i isolerglassruter er den største enkeltkilden til utslipp av den farlige miljøgiften i Norge i dag. Myndighetene anslår at 50 kilo PCB havner på avveie daglig som følge av feilaktig håndtering.

Vinduene skal etter dagens forskrifter behandles og håndteres som spesialavfall, og leveres inn til godkjent mottak. Men miljømyndighetene mener svært store mengder er på ville veier.

Berg-Hansen mener glassbransjen i dag tar problemet med PCB-rutene på alvor.

— Men jeg vet at enkelte aktører i bygge- og entreprenørbransjen dumper på ulovlig vis fortsatt. Mye havner i containere som blir tømt sammen med annet blandingsavfall i bossdeponiene, sier Vidar Berg-Hansen.

DUMPET PCB: – Her på fyllingene på Nygårdstangen tømte vi og andre glassfirma store mengder PCB-holdige ruter frem til 1989, forteller Vidar Berg-Hansen (til v.) og formann Oddmund Hjartåker i glassmesterfirmaet Berg-Hansen.
Foto: Eirik Brekke