• Dette er kanskje ulovlig, men det er ikke urimelig, sier boligaksjonistene Guro Ljone og Jan-Erik Knudsen. I dag tidlig okkuperte Boligaksjonen et tomt hus i Jonsvollkvartalet.

10-15 aksjonister brøt seg i dag tidlig inn i det tomme huset, som er det siste som står igjen etter den omstridte rivingen av Jonsvollkvartalet.

Det grønne hjørnehuset, som tidligere huset en sykkelbutikk, har stått tomt i årevis, mens resten av kvartalet er gjort om til "midlertidig" parkeringsplass.

— Vi vil sende ut et budskap om at folk fortjener hus å bo i. Dagens boligpolitikk er ikke til å stole på. I dag er det nasjonal aksjonsdag, og det skjer lignende okkupasjoner både i Oslo og Bodø, forteller to av aksjonistene, Guro Ljone og Jan-Erik Knudsen.

De to vil bli i huset så lenge de klarer. Planen er å lage kafe og et sted å bo for dem som trenger det. Mens bt.no er på stedet, blir gamle møbler båret inn i det tomme butikklokalet. Kom tilbake om noen timer, da skal det være koselig her, oppfordrer aksjonistene.

— Vi har ideer og visjoner for fremtiden. Og da trenger vi plass til å realisere dem. Å okkupere et hus er kanskje ulovlig, men ikke urimelig, mener Knudsen.

Aksjonistene har ikke vært i kontakt med huseier Ole Jan Strønen. Men etter å ha okkupert hus i Jonsvollkvartalet før, er deres erfaring med ham svært dårlig.

Ole Jan Strønen skriver følgende i en pressemelding:

Jeg vil kort kommentere følgende:

  1. Tre eldre hus ble bevart da kvartalet ble revet, for å inngå som en del av et nytt prosjekt for kvartalet. Det okkuperte huset, Jonsvollsgaten 2 er en næringseiendom. Strøm, vann og avløp er frakoblet. Okkupantene har tatt seg ulovelig inn I huset.
  1. Undertegnede samarbeider nært med Bergen kommune om vilkår og rammer for nybygg i Jonsvollskvartalet. Våre siste drøftelser var i går tirsdag 31. mai.
  1. Samfunnets boligpolitikk utøves av myndighetene, ikke private virksomheter eller personer. Myndighetene må eventuelt kommentere disse forholdene.
SISTE HUS: "Det skal bo folk i husan" står det på plakatene som er hengt utenpå Jonsvollskvartalets siste gamle hus. MMS-FOTO: PÅL ANDREAS MÆLAND
NYTT HJEM: Guro Ljone og Jan-Erik Knudsen inne i butikklokalet som de håper skal bli bolig og kafe for ungdom uten et sted å være.
PÅL ANDREAS MÆLAND