— Så lenge området er privat så er det grunneiers ansvar at turistene har gode sanitærforhold, sier han.

— Men er ikke vann og kloakk kommunens ansvar?

— Det hadde vært innlagt kloakk i området i 1997 om grunneier hadde sagt ja til det i 1996. Men det ville de ikke, og de fikk saken nedstemt i kommunestyret, sier ordføreren.

Han legger til at det er laget en ny plan for vann og kloakk i området. Vann vil sannsynligvis bli innlagt til høsten, mens kloakk ligger noen år frem i tid.

Vegvesenet jobber dessuten med et prosjekt for turistvei i området, og i det ligger det planer om bedre sanitærfasiliteter.