• Statsminister Kjell Magne Bondevik henger ut de unge i Os. Har han fått valgpanikk?

Det er ordføreren i Os, Terje Søviknes, Fremskrittspartiet, som stiller spørsmålet. Han fikk morgenkaffien i halsen i går. Bakgrunnen var et innslag i morgennyhetene på TV2.

Statsministeren påsto at ungdom i Frp-styrte kommunen har en lavere debutalder for alkohol enn unge i andre kommuner.

— Ifølge Bondevik var debutalderen i Os 13 år mot 15 år i andre kommuner, sier Søviknes som mener dette er politisk lyskespark fra Bondevik og at det ikke er belegg for påstandene.

Søviknes sier at han kjenner påstandene igjen fra lokalt hold.

— Også Kristelig Folkeparti Os har hevdet dette. De viser til en rapport fra Høgskolen i Bergen som er laget av en tidligere ansatt i Bergen kommune. Men noen endelig dokumentasjon har de ikke klart å gi, sier Søviknes som tviler på at statsministeren egentlig har lest rapporten.

I rapporten blir det understreket at konklusjonene ikke kan generaliseres til alle ungdomsgrupper. Resultatet er bare ment brukt som en pekepinn i forhold til tendensene i ungdomsmiljøet.

Også i andre kommuner er det gjort undersøkelser som viser at debutalderen er lavere enn 15 år ifølge Søviknes.

— I Sogn og Fjordane er debutalderen fordelt på ni kommuner 12,7 år for jenter og 13,4 år for gutter. Også i Bergen er debutalderen lavere enn 14 år. Os er dermed ikke i noen særstilling, mener Søviknes.

TVILER: Terje Søviknes tviler på om statsminister Kjell Magne Bondevik egentlig har lest rapporten om Os-ungdom og alkohol.