• Vi har forståelse for at brannvesenet vil øve. Men de trenger ikke tenne på alle husene.

Det sier leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv.

— Røyk forurenser. Og selv om man har fjernet de mest forurensende materialene, er det plater på bad og diverse andre materialer som forurenser. Husene ligger dessuten i Bergensdalen, den delen av byen med mest forurensning, sier Oddekalv.

Han mener brannvesenet kunne øvd seg på noen av husene, men at det ikke trenger å bruke alle. Totalt er det ti hus som skal fjernes.

Oddekalv har skrevet brev til byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen.

— Dette henger ikke på greip. Brannvesenet har flere øvingsfelt. Vi synes ikke byråden skulle gi tillatelse til at de bruker disse husene. Husene burde heller miljøsaneres. Da skiller man brukbart fra søppel, noe som er en mye bedre ressursutnyttelse, sier Oddekalv.

Også noen av naboene reagerer på brannene.

— Barna mine må puste inn denne luften, sier Chris Liengaard.

— Gift fra plast og elektriske anlegg går opp i luften og forsvinner ut i atmosfæren. Jeg er overrasket over at dette er lov, sier Liengaard.

Også han har forståelse for at brannvesenet må øve.

— Men til hvilken pris, spør han.

— Dette er veldig viktig for oss, sier utrykningssjef Tore Kallekleiv i Bergen Brannvesen.

— Det er ikke ofte vi får mulighet til å gjennomføre øvelser som er så virkelighetsnære. I tillegg har vi fått nytt utstyr som ikke har vært prøvd nok i Bergen ennå. Alle røykdykkerne våre må dessuten gjennom to varme øvelser i løpet av et år, ellers mister de lisensen sin, sier Kallekleiv.

Både Kallekleiv og brigadesjef Juulseth understreker at alt farlig materiale er fjernet fra husene før brannvesenet går i gang med øvelsene sine. De viser også til at Statens forurensingstilsyn har uttalt at fullskalaøvelser utført av brannvesenet representerer et beskjedent forurensningspotensiale.

BT kom ikke i kontakt med Lisbeth Iversen lørdag kveld.