• Hendelige uhell. Det er det Henning Warloe kaller den siste ukens strid rundt driften av Ulriksbanen.

I forrige uke skrev Bergens Tidende om tretthetsbrudd på Ulriksbanen. Rot med pengepress og plutselige oppsigelser i driften av banen, førte nesten til at banen stengte i går. Byrådsleder Henning Warloe mener hendelsene er hendelige uhell.

— Det var verre i februar da selskapet som driver Ulriksbanen ble begjæret konkurs. Den gangen var vår tillitt til det nåværende driftselskapet relativt tynnslitt, sier Warloe.

Bergen Kommune er grunneier av Ulriksbanen. I 2011 går leiekontrakten mellom kommunen og driftsselskapet Bergen Cable Car & Bergen in a nutshell AS ut. Da er det opp til kommunen om kontrakten skal fornyes, eller om de skal lage en avtale med en annen aktør.

Warloe innrømmer at om kommunen skullet fornyet leiekontrakten i februar, hadde han vært skeptisk til å skrive under på en kontrakt med det nåværende selskapet igjen.

— Vi hadde tett dialog med driftsleder Thorbjørn Sirseth da det var mye turbulens rundt Ulriksbanen tidligere i år. Han lovet bot og bedring, og har fått orden på alle formaliteter. Så lenge de ikke misligholder kontrakten, er vi fornøyde, sier han.

Turistene har ikke fått nyss om siste ukes hendelser, tror Warloe. Dermed vil ikke Ulriksbanen få et lavere antall reisende.

— Først og fremst er dette uheldig for Ulriksbanen selv, sier han.

— Hva gjør Bergen Kommune når det stormer så mye rundt to viktige institusjoner som Torget og Ulriksbanen?

— Vi har mer ansvar overfor Torget enn vi har for Ulriksbanen, i og med at vi eier halvparten av driftsselskapet. Vi må bare stole på at selskapet som driver Ulriksbanen følger reglene sånn som de sier, sier Warloe.