• Rutinene våre er gode nok. Vi må bare huske å låse skikkelig.

Det sier Kjell Fonn, lensmann i Førde og Naustdal. Han betegner det som et hendelig uhell at en fange klarte å stjele beslaglagt tyvegods fra lensmannskontoret.

— Vi har jo ikke for vane å ransake noen på vei ut av politiarresten.

— Hva kunne han egentlig gjort der inne? Kunne han for eksempel tatt seg inn på ditt kontor?

— Ja, verken min eller andre kontordører er låst, så det kunne han i prinsippet. Men arrestforvareren var bare borte i noen minutter.

— Synes du saken er pinlig?

— Pinlig? Vel, det er selvfølgelig slikt som ikke skal kunne skje. Vanligvis har vi kontroll, sier lensmann Fonn.