• Jeg synes uttalelsene til Morten Kinn er helt utilbørlige. Det er ikke grunnlag for å sammenlikne Carl I. Hagen med Adolf Hitler, sier påtroppende Høyre-leder Erna Solberg.

GUNNAR WIEDERSTRØM Hun misliker sterkt Kinns uttalelse, som kom før Solberg ankom fylkesårsmøtet.

— Jeg har fått med meg at Kinn har beklaget uttalelsene sine og da synes jeg dette er en ikke-sak. Du kan alltid oppleve at noen snakker over seg. Det har Kinn gjort i dette tilfelle.

— Kinn avsluttet sitt innlegg med å rose deg for at du hadde tatt klart avstand fra et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet?

— Det jeg har sagt en rekke ganger, også til Bergens Tidende, er at vi har noen veldig vanskelige punkter som gjør det vanskelig å se for seg et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet. Det gjelder i den økonomiske politikken og innvandringspolitikken, sier Solberg.

— Kinn tar deg til inntekt for sitt syn på Frp. Hva synes du om det?

— Det er det ikke grunnlag for i det hele tatt. Jeg er opptatt av politikken og mener politikken bør være det grunnleggende. Jeg liker ikke at man i politikk stadig vekk stempler hverandre og karakteriserer hverandre. La oss se på politikken. Der skiller vi lag med Fremskrittspartiet på en rekke områder. Vi har en ulik virkelighetsforståelse. Deres regnestykker går ikke i hop. Da er det vanskelig å se for seg en felles plattform, sier Solberg.