• Jeg slutter å jobbe hvis jeg blir dømt til å betale 1,2 millioner kroner. Jeg kan ikke betale for alle ønskedrømmer Stegane har, sier gjerningsmannen (31).

Mannen som er dømt for å ha gjort Alf Kristian Stegane blind på et øye, ble forbannet da han hørte at Stegane hadde tatt ut sivilt søksmål mot ham på 1,2 millioner kroner.

— Jeg sonet nesten to år i fengsel for dette, og betaler hver måned på de 60.000 jeg ble dømt til å betale i oppreisning til Stegane. Jeg trodde jeg hadde gjort opp for meg, og fikk sjokk da det kom et millionkrav fem år etter at det skjedde, sier 31-åringen.

Paradoksalt nok er det at han er i full jobb en medvirkende årsak til at han blir saksøkt. I sivile søksmål er det ingen grunn til å gå til sak mot en person som ikke har betalingsevne.

— Det er et paradoks at min klient blir saksøkt fordi han er så godt rehabilitert at han er i full jobb. Hvis han blir dømt til å betale over en million i erstatning nå, vil det selvfølgelig gå ut over motivasjonen hans til å jobbe og ha hvit inntekt, sier advokat Øystein Lillevik, som er 31-åringens advokat.

31-åringen ble løslatt fra soning i mars 2004, og skaffet seg full jobb noen måneder senere.

«Var uhell»

31-åringen hevdet i retten at det var et uhell at han traff Stegane i øyet med glasset, men erkjenner at det var det som førte til skade.

— I lagmannsretten la jeg meg helt flat, selv om jeg ikke ønsket å skade Stegane. Jeg beklaget at han mistet synet på det ene øyet, og jeg har aldri protestert på å betale ham 60.000 i oppreisning, slik jeg ble dømt til. Det er det nye kravet på 1,2 millioner jeg reagerer sterkt på. Mens jeg satt inne sonet jeg sammen med folk som hadde drept noen, og som ble dømt til å betale 500.000 i erstatning, Da er det urimelig at jeg skal betale over en million kroner for å ha gjort en mann blind på et øye, sier gjerningsmannen.

Han mener det er mange jobber Stegane kan ha selv om han har mistet synet på det ene øyet.

Far til fire

Gjerningsmannen er far til fire barn, og mener det er umulig for ham å betale 1,2 millioner kroner i erstatning.

— Blir jeg dømt til det, slutter jeg å jobbe. Da vil det ikke være noe igjen av lønnen min, sier mannen.

31-åringen trekkes hver måned 2000 kroner i lønn for å betale ned på oppreisningen til Stegane. Mens han satt i fengsel forskutterte staten barnebidrag for ham, og han pådrog seg derfor en bidragsgjeld på 90.000 kroner. Han trekkes i dag 2000 kroner i måneden for å dekke denne gjelden. I tillegg trekkes han 4000 kroner i barnebidrag hver måned.

— Jeg har utbetalt 17.000 i måneden, og trekkes 8000 til Stegane og barnebidrag. Jeg har 9000 igjen å leve for, og det skal i tillegg til livsopphold for meg dekke utgifter til ungene utenom barnebidraget. Blir jeg dømt til å betale mer i erstatning nå, straffes jeg jo for å være i jobb, sier han.