— Jeg ble rystet da jeg hørte om kuttet, sier leder i arbeidsutvalget på Gullstøltunet, Tore Rogne.

I dag samles utvalget til et ekstraordinært møte for å diskutere om det i det hele tatt er realistisk med et kutt på 1,2 millioner kroner.

— Kuttet betyr i klartekst at man ikke kan skifte bleier på beboerne så ofte som er nødvendig. Det betyr at vi ikke kan mate de som trenger å mates så ofte, og renholdet vil bli mye dårligere, sier Rogne.

— Vi har snudd på hver eneste krone for å utnytte midlene på best mulig måte. Det er kritisk hvis man skal skjære ned på et budsjett som allerede er så nøkternt satt opp.

Et så dramatisk kutt vil føre til oppsigelse av pleiere, noe som Rogne ser på som helt uforsvarlig.

— Beboerne, med et så høyt hjelpebehov som de har her, vil ikke tåle dette kuttet. Nesten alle er uføre og har problemer med å bevege seg. Pleierne sliter allerede med den arbeidsbyrden de har. Det er helt uhørt å skjerpe dette midt i budsjettperioden, sier han og legger til:

— Taperne blir beboerne som vil få et vesentlig dårligere tilbud.