• Jeg er absolutt ikke rede til å fremme en sak om salg av Rådhuskvartalet til kjøpesenter. Det er helt uaktuelt for det sittende byråd å gi sin velsignelse til noe slikt, slår Anne-Grete Strøm-Erichsen fast overfor BT.

Også Nils Arild Johnsen, som i egenskap av ansvarlig byråd for saken skal forberede et eventuelt salg for byrådet og bystyret, sier at han vanskelig kan anbefale Rådhuskvartalet nyttet som kjøpesenter.

Sier ikke nei til Tran

Strøm-Erichsen understreker at dette ikke betyr at hun sier nei til Binh Thanh Trans tilbud. Hun er innstilt på at kommunen går i dialog med ham. Om nødvendig også med andre av budgiverne.

— Det er greit at private interesser kan overta eiendommene og rehabilitere dem, men bruken av området må være forenlig med det vi mener Rådhuskvartalet kan utvikle seg til.

— Et bystyrevedtak og en fersk bystyremerknad sier at Vitensenteret skal ligge i det gamle fengselet. Hvordan vil byrådet forholde seg til det?

— Vi har tatt til orde for at Vitensenteret kanskje kan plasseres andre steder. Byrådets bekymring er om vi skal påta oss en stor og kostbar rehabilitering av fengselet i den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i.

Vil ha Vitensenter

Heller ikke blant gruppelederne i bystyret var det noen kjøpesenterbegeistring å høre. Selv et næringsliberalistisk parti som Frp syns det kan bli i meste laget med kjøpesenter på så hellig grunn.

— Vi må være åpne for å diskutere innholdet i Rådhuskvartalet, men ser det også som viktig å ta vare på den kulturarven disse bygningene representerer. For øvrig har vi støttet vedtaket om at Vitensenteret skal plasseres i fengselet, og det står vi fast ved, sier Liv Røssland. Høyres Monica Mæland ønsker ikke å uttale seg for bastant, men fremholder at for hennes parti står to ting fast: At kvartalet skal selges og at Vitensenteret skal inn i fengselet.

— Kjøpesenter var nok ikke det vi hadde tenkt oss i Rådhuskvartalet, vi er opptatt av at området bevares på en god og riktig måte, sier Høyres gruppeleder.

Trygve Birkeland i byrådspartiet KrF føler heller ikke at et kjøpesenter er det som best svarer til områdets spesielle kvaliteter. Han ser for seg noe med et mer «allmennyttig formål». SVs Ragnhild Hedemann fastslår at «kjøpesenter, det skal vi ikke ha. Noe slikt ville være å misbruke de gamle bygningene.»

Geir Kjell Andersland og Venstre er provosert av selve tanken om et kjøpesenter i Bergens historiske hjerte.

— I en normal anbudssituasjon skal det mye til ikke å velge høyeste bud, men her må eierne legge premisser som viser at det ikke er likegyldig hva man får bruke de historisk viktige bygningene til.

IKKE TALE OM! Anne-Grete Strøm-Erichsen slår fast at det blir uaktuelt med kjøpesenter i Rådhuskvartalet.