— Vi har vært borti lange ventetider før, men dette er uakseptabelt. Denne kvinnen må jo ha en utrolig tålmodighet, sier en vantro Grethe Brundtland, pasientombud for somatikk i Hordaland.

Hun forstår godt at pasienten resignerte etter ni år og takket nei til undersøkelsen hun ble innkalt til. Samtidig beklager hun sterkt at saken ikke er blitt belyst tidligere.

— Hadde vi blitt koblet inn, kunne vi trolig fått fortgang i det hele. Folk som har stått lenge på venteliste har rett til å få et fortrinn i køen, sier pasientombudet, og legger til:

— Her må Øre-nese-halsavdelingen gå grundig til verks for å finne ut hvor systemet svikter, slik at dette ikke skjer igjen.

— Pasienter må tore å si fra hvis ventetiden blir urimelig lang. Dersom det er andre pasienter som er i en liknende situasjon som denne kvinnen, håper vi de tar kontakt med oss, sier Brundtland.