• Folk vil miste tiltroen til fastlegeordningen hvis ikke Bergen kommune raskt rydder opp. Dette er helt uakseptabelt.

Fagsjefen i utredningsavdelingen til Landsforeningen for Hjerte— og Lungesyke, Magnar Sortåsløkken, reagerer sterkt på at Bergen kommune vil tilby inntil 12.000 pasienter leger som ikke eksisterer.- Selvfølgelig kan problemet løses midlertidig med at noen leger tar på seg flere pasienter, men det må ikke bli noen permanent ordning. Kommunene har hatt tid til å forberede dette, sier Sortåsløkken. Han forventer at de 12.000 pasientene har fått fast lege i løpet av året.