• Nå kan vi ikke vente lenger. Nå må vi straks få utredet en alternativ vei mellom Bergen og Voss, både for  biler og for tog.

Det sier Høyres stortingsrepresentant Øyvind Halleraker etter dødsulykken ved Bolstad denne uken.

— Dette er ikke å slå politisk mynt på en tragisk ulykke, der to mennesker døde mandag. Det har vært 53 trafikkdrepte og 158 skadde, noen ødelagt for livet, siden veien ble åpnet i 1990.

Sjekk vår faktasjekk:

Høyhastighetstog

Halleraker sier han flere ganger tatt til orde for at man må tenke helt nytt i sambandet mellom Bergen og Voss.

Dagens vei ( E16) og jernbane er ikke dimensjonert for moderne trafikk. Det er tjue år siden veien ble åpnet, det er 120 år siden toglinjen ble lagt. Begge deler må rustes kraftig opp.— Hva tenker du deg?

— Den gamle Vossebanen må legges om og gjøres klar til å ta imot høyhastighetstog. I dag snirkler togene seg ned mot 30 km i timen flere steder. På vei må vi få 16,5 meters bredde, med midtdelere.

— Det er temmelig trangt mellom fjorden og fjellet, mye må gå i fjell?

— Ja, det er klart. Men jeg vet at både Statens Veivesen og Jernbaneverket harr tenkt i samme baner som jeg. Dette har de også offentliggjort tidligere. Mitt budskap nå er at saken må opp av planleggernes skuffer, og ut til politisk behandling og beslutning. For når etatene tenker kloke tanker vil jeg be statsråden komme på banen.

Lære av utlandet

Høyres samferdselspolitiske talsmann mener at i Norge sitter etatene for mye på hver sin tue, uten å samarbeide.

— Vi må lære av utlandet , der de i langt større grad utnytter synergieffekten når de skal planlegge store samferdselsprosjekt. Mellom Bergen og Voss går det i dag både jernbane og vei, men de er bygget hver for seg, for hvert sitt bruk. Nå må vi få en overordnet plan der begge disse hensynene samkjøres.

— Har du, eller andre du vet om regnet på hva dette vil koste?

— Nei, det er ikke det viktigste nå. Først må vi få konkrete planer presentert, så må vi ta den politiske behandlingen, sier Øyvind Halleraker.

Hva mener du om utspillet? Si din mening her!

KREVER NY VEI: Øyvind Halleraker
Håvard Bjelland