— På meg virker dette helt molboaktig. De sier at de ikke kan godta ett tunnelløp fordi det blir så mye trafikk der. Betyr det at det er greit at den samme trafikkmengden kjører på det langt smalere og trafikkfarlige Vikaleitet? spør Eva B. Bolstad i veikomiteen for Eikåstunnelen.

I 20 år har beboerne kjempet for å bli kvitt gjennomgangstrafikken på den smale og svingete veien. For halvannet år siden fikk Bolstad en telefon fra daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

  • Hun fortalte at det kom penger til Eikåstunnelen i statsbudsjettet, og lovte at det betydde at tunnelen skulle bygges snart. Jeg svarte at jeg var glad for pengene, men at jeg ikke ville slippe jubelen løs før spaden står i jorden. Nå ser det ut til at jeg gjorde rett i å være litt skeptisk, sier Bolstad.

Leder Ruth Grung (Ap) i komité for miljø og byutvikling presiserer at det nå ikke er politikerne som skaper problemer. Hun er oppgitt over at Vegdirektoratet ikke kan gi dispensasjon fra regelverket i denne saken.

  • Direktoratet er langt mer firkantet enn tunnelen ville blitt, sier hun.

Bolstad er skeptisk til de foreslåtte løsningene med gang- og sykkeltunnel eller enveiskjørt tunnel. Hun peker på at det uansett vil være behov for avlastning av Vikaleitet i fremtiden, med eller uten Nyborgtunnel.

  • Det er stor nærtrafikk forbi til boligområdene på Hylkje og lignende. Og med en enveiskjørt tunnel vil fortsatt 10.000 biler passere Vikaleitet hver dag. På meg virker det som om noen forsøker å trenere hele prosjektet, sier hun.