• Vi skal ha 12-14 trailere inn til oss i morgen.

LarsMagne Bysheim, inntil nylig sjef for Tysse Mekaniske Verkstad — Osterøys kjentetilhengerfabrikk - er en smule i harnisk.

Årsak:Et steinras på fylkesveg 567 på Osterøy skjærtorsdag, er fortsatt ikkeryddet.

«I bakevja»

— Viføler oss litt i bakevja, for å si det mildt. Til Tysse-fabrikken venter vi12-14 trailere i morgen, de skal kjøre ut tilhengere fra oss. Men de kan ikke brukeomkjøringsveien, sier Bysheim.

Haner formann i Osterøy industrilag, og sier han snakker på vegne av flere bedriftersom rammes.

ARG: Eks-direktør for Tysse-tilhengerne, Lars Magne Bysheim, er fortørnet over at det har tatt snart en uke å gjenåpne den rasstengte fylkesveien på Osterøy. - Vi venter 12-14 trailere tirsdag. Men de kan ikke bruke omkjøringsveien, sier han. ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG

-Det er ikke noe stort ras som dekker 50 meter med vei, akkurat. Selv om det harvært påske, så tar dette for lang tid. Det er altfor defensivt. Jeg har fåttmange fortvilte telefoner i dag, også fra næringsdrivende, som spør hva somskjer, sier Bysheim.Haner overbevist om at et ras på en mer sentral strekning ville vært ryddet for lengst.

-Jeg har ringt vegvesenet sikkert fem ganger, og de svarer så godt de kan. Mende må ha inn en geolog for å sjekke. Og den geologen skal komme tirsdag morgen,fem dager etter raset, sukker Bysheim.

— Mye kluss

-Tilsynelatende er dette noe som er enkelt å ordne opp i, i hvert fall for ossukyndige, og så lager det så mye kluss.

Vedbyggherrevakten i Statens vegvesen sier kontrollingeniør Tina Mannsåker atgeolog vil komme til rasstedet i 08-tiden tirsdag. Hun vet ikke konkret hvorfordet har tatt fem dager å få en geolog til å komme.

-Det har dessverre ikke vært geolog tilgjengelig før. Hvis geologen etterbefaring sier det er greit å rydde, vil veien bli ryddet tirsdag, sierMannsåker.

Hunpresiserer at entreprenøren Mesta ikke kan bebreides for tidsbruken.

— Det er ikke deres feil at det har tatt så lang tid å få tak i geolog. Mesta er bedtom å vente for sin egen sikkerhet, sier Mannsåker.

- Handler om sikkerheten

Ifølgehenne har ikke geologene like «skarp» beredskap som entreprenørene ogvegvesenet.

-De har ikke stående beredskap, men skal kunne yte bistand ved ras, sier hun.

-Er det slik at en mindre strekning vil bli prioritert lavere enn en større?

-Klart det vil være prioriteringsforskjeller på mindre strekninger i forhold tilde største gjennomfartsårene. Men er det rasfare, prøver vi å få ut geolog såsnart som mulig. Dessverre har det ikke vært geolog tilgjengelig i påsken,innleder Mannsåker.

-Men hvis det er vurdert slik at det trengs geolog før en strekning kangjenåpnes, så åpner vi ikke uten geologvurdering. Da er det uavhengig av om visnakker om E16 eller en mindre vei. Det handler om sikkerheten for dem som skalrydde, og selvfølgelig for dem som skal kjøre der etterpå.