Hvert år er det lang kø av elever utenfor Fylkesbygget i Agnes Mowinckels gate på den store byttedagen, dagen da elever kan bytte eller sikre seg plass på videregående skole.

BT skrev natt til tirsdag om tre elever som allerede hadde plassert seg i køen. De dro hjem da de oppdaget at de var vel tidlig ute, men utover tirsdagen begynte køen å bygge seg opp igjen.

«Kølapp kl.8»

På hjemmesidene til Hordaland fylkeskommune står det at «Kølappar blir delte ut frå kl. 08.00, eller tidlegare dersom talet på søkjarar i kø blir fleire enn 150. Siste frist for å få utdelt kølapp er klokka 10.00.»

Susanne Dahl ringte selv Inntakskontoret mandag og fikk opplyst at det burde holde å stille seg i kø i femtiden onsdag morgen. Hun og datteren sto opp klokken 04 natt til onsdag for å sikre plass i køen. Men da de kom frem, var det ingen der. Den eneste hun traff var en Securitas-vakt som fortalte at kølappene hadde blitt delt ut da det var vel hundre elever i køen.

— Fritt vilt

— Jeg synes dette systemet er helt hårreisende. Det er fritt vilt og førstemann til møllen. Slik det er nå, mener jeg fylkeskommunen bryter sine egne regler når de deler ut kølappene så tidlig, sier Dahl.

Nå føler hun og datteren seg lurt.

— Hvis det nå viser seg at datteren min ikke får skoleplassen hun ønsker på grunn av feilaktig informasjon, blir jeg enda mer forbannet. Om det er vanlig praksis å dele kølappene ut så tidlig, burde det også komme tydelig frem. Alle burde få vite at det er slik det foregår, så alle får lik sjanse til å sikre seg skoleplass, mener Susanne Dahl.

Bieber og Potter

Inntaksleder Nils Skavhellen i Hordaland fylkeskommune er godt fornøyd med avviklingen av byttekøen i år.

— Det sto på nettet at vi ville begynne å dele ut onsdag morgen eller når det var flere enn 150 i kø. Vi begynte utdelingen tirsdag kveld da det allerede var 150 i køen. Mange foreldre er fornøyde med at de slipper å ha ungene ute om natten.

- En på Inntakskontoret skal ha sagt at det holdt å komme klokken fem for å stille seg i kø?

— Det er lenge siden førstemann sto i kø klokken fem. Ungdom står i kø om natten for å få en Justin Bieber-billett eller Harry Potter-bøker, så det er mange som står i kø for det de vil. Men når en kø begynner, er det ingen som kan si noe om. Vi har prøvd å si til folk at kølappene blir delt ut når det er 150 i køen, sier Skavhellen.

- Har dere informert godt nok om at det kan skje allerede kvelden før?

— Informasjon kan alltid gjøres bedre, men man kan ikke si når en kø starter, understreker inntakslederen, som gleder seg til å se lykkelige elever som får ønsket oppfylt når skoleplassene deles ut torsdag.

Elever i Bergen som ikke får ønsket sitt oppfyltda, kan få en ny sjanse mandag etter klokken 16. For da blir blir det lagt ut en ny liste over eventuelle ledige elevplasser på hordaland.no.

Ikke kø i Stavanger og Trondheim

Elever utenfor Bergen, ringer selv til skolene og ordner plass.

— I Bergen er det over 20 videregående skoler. Det ville være håpløst om alle skolene skulle bli oppringt av elever. Vi mener den sentrale fordelingen er mest effektiv her, sier Nils Skavhellen.

Stavanger har åtte videregående skoler og er uten køproblematikk. For også der ordner elevene skolebytte selv.

Å stå i kø for skoleplass er heller ikke vanlig i Trondheim. Der bruker skolene ventelistene de får fra fylkeskommunen, og tar deretter direkte kontakt med elevene. Alle de 22 skolene i fylket har samme system, også de skolene som ligger i Trondheim by.

Hva synes du om Inntakskontorets byttesystem?

Si din mening i feltet under!