• Forliket bekrefter at staten til slutt påtok seg et ansvar etter yrkesskadeforsikringsloven.

Det sier Sarpsborg-advokaten Oddgeir Lydersen, som representerte sin fetter Are Lydersen. Ingen har tidligere tvunget Pensjonskassen i kne i en slik erstatningssak. Advokaten er svært kritisk til holdningen staten inntar overfor sine fredsveteraner som krever yrkesskadeerstatning for psykiske mén

— De blir kneblet med juridiske spissfindigheter. Det stilles krav til å dokumentere enkelthendelser, noe de fleste vil ha problemer med. Det er helt hårreisende, mener Oddgeir Lydersen, som i løpet av prosessen ringte til administrerende direktør i Pensjonskassen personlig.

— De satt der som om de forvaltet sine egne lommepenger. Jeg forlangte at direktøren tok ansvar. Men intet skjedde.

Han mener saken tok form av den lille mann i slåsskamp med en kjempe.

— Først når søksmålet reises, og regjeringsadvokaten oppnevnes som prosessfullmektig, påtar staten seg et ansvar. Hvis det fortsatt er situasjonen på dette feltet, er det uhørt, mener han.

Advokaten har etter 1999 fått flere henvendelser fra FN-veteraner, men har takket nei til å bistå noen.

— Dette er innmari ressurskrevende. Av advokatetiske grunner har jeg takket nei, sier han.