I går skrev BT at en rekke kjente nordmenn er blitt mormoner etter sin død. Mormonkirken har gjennomført stedfortredende dåp for blant annet kong Olav og Max Manus uten at familiene deres visste om det.

— Personlig mener jeg at det ikke er noe problem. Det som er dumt er dersom det ikke er gjort av rette etterkommere, sier Tove Løvstad, leder for informasjon og samfunnskontakt i Jesu Kristi Kirkes menighet i Bergen.

Her finner du bilder av mormonenes registre over kjente nordmenn.

- Beklagelig

— Vi skal ikke bare plukke ut personer fordi de er kjente. Å forholde seg til reglene er en god ting. Vi har ansvar for våre egne forfedre, sier Løvstad.

— Det er beklagelig at det blir gjort for personer der pårørende ikke har gitt samtykke til det. Det er ikke slik det skal gjøres, sier hun.

Løvstad viser til at kirken har beklaget det samme offisielt.

Gjøres i tempel

Mormonene tror mennesker må være døpt for å komme til himmelen. De døper med nedsenking i basseng, slik blant annet pinsevenner og trosbevegelsen gjør.

Det utføres stedfortredende dåp for døde personer fordi mormonene tror at også døde kan ta standpunkt til troen.

— Det er ikke riktig at personer automatisk blir mormoner når de blir døpt etter sin død. Det er feiltolket. Vi gjør stedfortredende arbeid, ja, men vi tror på handlefrihet. Man bestemmer selv om man vil ta imot evangeliet. Det er opp til hver enkelt, sier Løvstad.Mormonene mener at dersom døde personer skal få muligheten til å velge å bli mormoner, må levende mennesker gjennomgå en stedsfortrendende dåp i et mormonertempel.

Kjærlighetsarbeid

— Vi mener at det er riktig å gjøre dette. Det er et kjærlighetsarbeid i det å gi andre mennesker muligheten til å kunne ta imot evangeliet på den andre siden, sier Løvstad.

Hun understreker at det er viktig å respektere de avdødes ønsker.

— Kjenner jeg derimot ikke til noe uttrykt ønske om ikke å bli døpt, ville jeg ha utført arbeidet. Så ville det vært opp til vedkommende omhan/hun ville anerkjentdåpshandlingen eller ikke.

Ikke overtramp

- Noen vil oppfatte det som et overtramp?

— Når den dagen kommer at man går over til den andre siden, og noen gjør arbeid for dem, tror jeg de vil føle at det er flott at noen gjør noe for en. Jeg forstår derimot at nålevendeetterkommere til avdøde kan føle seg tråkket på, men det tror jeg henger sammen med uvitenhet, sier Løvstad.

LDS-kirken (kort for Latter-day Saints – på norsk Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige) ble grunnlagt av Joseph Smith i 1830 i New York. Medlemmene driver med omfattende slektsforskning for å finne sine forfedre, gjerne så langt tilbake i tid som mulig.

Døpt for forfedre

Løvstad har selv gjennomført stedfortredende dåp for sine forfedre i tempelet i Stockholm flere ganger. Hun vet ikke hvor mange forfedre hun har "gjort arbeid" for, men vet om mormoner som har utført stedfortredende dåp for «tusenvis» av forfedre.

— Vi som er medlemmer finner navnene til våre forfedre, tar dem med til et tempel og utfører arbeidet for våre forfedre. Du kan bli døpt eller andre kan gjøre det, men det må være en person som er stedfortreder. Det er forskjellige ordinanser som vi mener er viktige, men som vi ikke snakker om fordi det er hellig, sier Løvstad.En av ordinansene er dåp, en annen er at par kan vies i tempelet for tid og evighet, også etter sin død.

For å komme inn i mormonske templer må man være mormoner, og ha en tempelanbefaling som bekrefter at man er «verdig». Medlemmer er døpt, betaler tiende til kirken, og etterfølger kirkens regler.

Hva synes du? Si din mening i kommentarfeltet!