— Det er ikke noe ukjent for meg at leger diskriminerer rusmisbrukere fordi de er til sjenanse for andre pasienter. Vi mener det er helt forkastelig at folk ikke får den hjelpen de trenger, uansett om de er rusmisbrukere eller ikke, sier RIO-leder Jon Storaas.

- Sett grenser

Han mener personalet ved landets legekontorer selv må forsøke å skape ro på venteværelset.

— Poenget er at en skal møte rusmisbrukere med respekt. Det å møte noen med respekt innebærer å sette grenser. Pasientene skal ikke få komme inn på legekontoret og oppføre seg akkurat slik de vil. Det er viktig å ha klare regler, og formidle disse reglene på en god måte, sier Jon Storaas.

Helsetilsynet i Hordaland fastslår at uønsket oppførsel ikke er et holdbart argument for å avslutte et pasientforhold. Tilsynet konkluderer med at Bergens-legen Per Vagn Fosse har brutt kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven.

«Gjeldende regelverk gir ikke Per Vagn Fosse noen rett til å velge hvem han vil ha som pasient eller til å avslutte et pasientforhold som han opplever som problematisk», skriver de i rapporten som ble oversendt Statens helsetilsyn for vurdering.

Roser klageren

Lederen for Strax-huset i Bergen, Anne Loennechen synes det er prisverdig at en rusavhengig har klaget sin fastlege inn for Helsetilsynet.

— Det er altfor få rusmisbrukere som prøver sine rettigheter. Dette er ikke en gruppe som har tradisjon for å ha sterke talsmenn- og kvinner, og det er bare sunt at det kommer kritikk mot oss i hjelpeapparatet, mener hun.