Statens helsetilsyn har konkludert med at Bergen legevakt og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) brøt forsvarlighetskravet i tilknytning til dødsfall hos en 57 år gammel mann for ett år siden.

Det var avdelingsoverlege og leder for Akuttmedisinsk avdeling Haukeland universitetssjukehus Guttorm Brattebø som meldte inn hendelse til Fylkeslegen, før saken gikk videre til Helsetilsynet.

— Rettferdig dom

— Det var en av våre medarbeidere som oppdaget at mannen som var funnet død, hadde vært i kontakt med AMK dagen før.

Han mener refsen de nå får fra Statens helsetilsyn, er berettiget.— Det er en rettferdig dom som vi må forholde oss til og forbedre oss etter. For det første har denne personen forsøkt å få hjelp fra AMK, uten at han fikk det. Dermed fikk han ikke helsetjenesten han har krav på. For det andre er det avdekket et hull i samarbeidet mellom Legevakten og AMK, sier Brattebø.

- Havnet mellom to stoler

Den avdøde 57-åringen ringte både AMK og legevakten og klaget over sterke smerter 9. april i fjor. Fire minutter etter hans siste samtale med legevakten, forsøkte de å ringe ham opp igjen, uten å få svar. Deretter var det ingen kontakt med mannen. Dagen etter ble han funnet død.

I sine redegjørelser forklarte både en sykepleier fra legevakten og en AMK-operatør at de trodde den andre parten fulgte opp pasienten videre, siden de ikke hørte mer. Brattebø forklarer hvordan dette kunne skje, med at pasienten har «havnet mellom to stoler».

— Rutinene har ikke vært tydelige nok på hvem det er som skal forsikre seg om at pasienten faktisk har fått hjelp. Det er i siste instans meg som har ansvaret for det, sier Brattebø.

- En alvorlig feil

— Her har det rett og slett skjedd en alvorlig feil, sier Tor Grimstad, fungerende legevaktsjef ved Bergen legevakt.

Legevakten og AMk har ikke felles datasystem. Når noen varsler om en alvorlig situasjon, er rutinen at de to instansene samarbeider over konferansetelefon. Det ble ikke gjort i dette tilfellet.

- Burde det vært gjort?

— Det er jo et springende punkt. Slikt er alltid vanskelig å vurdere i ettertid. Situasjonen ble nok ikke oppfattet så akutt som utfallet viste at den var, sier Grimstad.

Hjelpemiddel ikke brukt

Legevakter og AMK-sentraler over hele landet har et felles redskap å støtte seg til. Dette kalles Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NI) og er et sett med spørsmål og alternativer for å håndtere ulike situasjoner.

Helsetilsynet har gått gjennom lydloggene til operatørene og slår fast at NI ikke ble brukt systematisk.

Saken får ikke følger for personalet som var involvert. Her er det Bergen legevakt og Helse Bergen som får kritikk. Overføringen av ansvar mellom Legevakten og AMK er "et område med stor risiko for svikt". Dette er ikke grepet fatt i, og virksomheten drives derfor ikke forsvarlig, står det i konklusjonen fra Helsetilsynet.

Frist til 1. mai

Helse Bergen og Legevakten må innen 1. mai komme opp med en plan.

En arbeidsgruppe med representanter for begge instanser er igang og skal lage en ny og klarere samarbeidsavtale. Legevakten vil dessuten dokumentere overfor Helsetilsynet at de som opererer telefonene har opplæring.

— Hvor ofte glipper det i kommunikasjonen mellom AMK og Legevakten?

— Jeg har ledet legevaktsentralen siden 2001, og en så alvorllig hendelse har jeg ikke opplevd tidligere, sier legevaktsjef Tor Grimstad.

- Operatørene kan ikke klandres

Brattebø i Helse Bergen sier ingen av de tre operatørene som var involvert i saken, har gjort noe galt.

— Det er rutinene som har sviktet. Jeg er glad for at Helsetilsynet har sagt at de tre som har vært involvert har forsøkt å gjøre en så god jobb som mulig. Det er en stor lettelse for dem, sier Brattebø.

Han mener det at de selv meldte fra om hendelsen, og ikke de pårørende, er positivt.

— Dette er en svært tragisk hendelse, men om det er noe bra oppi dette, er det det. Meldekulturen er slik at folk tør melde fra om slike hendelser. Det startet med at vi anga oss selv, det ble ikke forsøkt feid under teppet. Det mener jeg er et uttrykk for at vi prøver å være dyktige og opprettholde tillitsforholdet vi har med dem som bruker oss. Når Helsetilsynet så sier vi ikke har gjort en god nok jobb, bøyer vi nakken og beklager overfor dem som har lidd her.

99 av 100 ikke godt nok

Det har allerede vært møter mellom AMK og Legevakten, for å bedre rutinene.

— Det går på hvordan retningslinjene skal være, og hvilke tekniske løsninger som eventuelt må på plass for at vi skal kunne sikre at vi følger opp pasienten til vi vet at vedkommende har fått hjelp, sier Brattebø.

Han peker på at AMK og Legevakten får flere tusen telefoner hvert år, hvor overføringen av ansvar fungerer.

— Men her gjorde det ikke det, og det holder ikke. Det rekker ikke at vi klarer 99 av 100 når det gjelder liv og helse. Vi skal være 100 prosent, sier Brattebø.