Det mener Cecilie Alfsen, leder i Patologforeningen.— Det er tydelig at kunnskapsnivået om obduksjon er for lavt, også blant helsepersonell, sier Alfsen.Hun leder et utvalg som skal granske obduksjonsrutiner ved norske sykehus. Det var Statens Helsetilsyn som oppnevnte utvalget etter obduksjonsbråket tidligere i vår. Utvalget skal levere sin rapport den 1. oktober. Skeptisk til utlevering Alfsen mener informasjonstabben ved Haukeland sykehus illustrerer at det er et behov for å gjennomgå rutiner ved obduksjon. Ved Barneklinikken innrømmer de å i flere år ha feilinformert foreldre som har mistet barn i krybbedød. Legene har fortalt at alle organer blir lagt tilbake etter rettsmedisinske obduksjon. Sannheten er at barnas hjerner er blitt værende på sykehuset.- Det er et behov for felles retningslinjer ved alle sykehus. For oss patologer er det utilfredsstillende at leddet mellom oss og pårørende svikter, sier Alfsen.Ifølge Alfsen vil utvalget ikke komme med en innstilling som endrer praksis med å fjerne hjernen fra spedbarn. - Dette er helt nødvendig for å foreta en fullverdig obduksjon.- Hva synes du om en praksis der foreldre får utlevert hjernen i ettertid?- Jeg er i utgangspunktet skeptisk. Organer bør bli tatt hånd om på en forsvarlig måte på sykehusene. Vi arbeider nå for at alle hjerner skal kremeres etter avsluttet undersøkelse og asken nedsettes på minnelunder. De fleste steder i landet er dette nå regelen, sier Alfsen. Vil lage metodebok Lege Roger Bjugn ved Sentralsjukehuset i Stavanger tok i fjor initiativ til å opprette et kvalitetssikringsutvalg for obduksjon av fostre og spedbarn.I utvalget, som har fått forskningsmidler fra Helseregion Vest, sitter representanter fra sykehusene i Bergen, Stavanger og Sogn og Fjordane. Utvalget ønsker nå å utarbeide en metodebok for denne type obduksjon.- I denne boken ønsker vi blant annet å ta lage retningslinjer for informasjon til pårørende. I de fleste tilfelle er det klinikere som har kontakt med pårørende, men vi ser at det for enkelte kan være nyttig å få mer detaljert informasjon om obduksjon, sier Bjugn. fakta/obduksjon * Politiet krever at spedbarn som dør plutselig og uventet skal obduseres. For å kunne undersøke hjernen må denne tas ut og fikseres i flere uker etter dødsfallet. Barna blir derfor gravlagt uten hjerne.* Legene ved Barneklinikken ved Haukeland Sykehus har i flere år trodd at hjernen ble lagt tilbake etter en obduksjon. Denne uriktige informasjonen er videreformidlet til pårørende.* Misforståelsen ble oppdaget da Bjørg Skjeie selv tok kontakt med Gades institutt for å forsikre seg om at datterens organer var lagt tilbake. Hun fikk da vite at hjernen fortsatt befant seg på sykehuset.