ROY HILMAR SVENDSEN roy.svendsen@bt.no

— Det er jo helsearbeidere vi er, så vi ønsker ikke at det kosmetiske aspektet ved tannpleiernes arbeid skal overskygge det helseforebyggende, sier Dahl.Det er imidlertid opp til hver enkelt tannpleier å bestemme hvordan de vil drive praksisen sin.- Så lenge de driver innenfor regelverket, er det ikke noe problem, hevder Dahl.Hun mener at tannkosmetikk er blitt en trend, og at det er et storbyfenomen.- Mange privatpraktiserende tannleger kjører samme linjen, hevder Dahl.