I forbindelse med at Helse Vest prøver ut et nytt talegjenkjenningsprogram, må legene snakke bokmål når de bruker diktafon. Programmet, som gjenkjenner tale og automatisk lagrer det som skrift, finnes nemlig ikke på nynorsk.

– Dette strider mot norsk lov. Folk som jobber i staten, kan ikke bli tvunget til å bruke en viss målform, sier leder i Språkrådet, Sylfest Lomheim, til NTB.

Han henviser til hovedprinsippet i målloven som slår fast at «bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og skal være jamstilte skriftspråk i alle organ for stat, fylkeskommune og kommune».

Departementets ansvar

Tirsdag ble det kjent at nynorsktalende leger ved Førde sentralsjukehus har satt i gang en underskriftskampanje der de protesterer mot at de blir tvunget til å bruke bokmål når de bruker det nye talegjenkjenningsprogrammet.

– Det er provoserende at programmet bare finnes på bokmål, uttalte overlege Einar Solheim til NRK.

Helse Førde på sin side avviser legenes krav med begrunnelse om at det vil ta for lang tid og bli for dyrt å innføre programmet også på nynorsk.

Ifølge Lomheim i Språkrådet er det imidlertid Helse— og omsorgsdepartementet, og ikke Helse Vest eller Helse Førde, som har ansvaret for at deres medarbeidere får benyttet sin egen målform.

– Departementet må ta fatt i dette. Det er deres ansvar at det finnes teknologi både på bokmål og nynorsk, sier Lomheim, og tilføyer at departementet også må ta regningen.

Viktig prinsipiell sak

Språkrådet ble klar over diskrimineringen som er knyttet til det nye talegjenkjenningsprogrammet allerede i juni, da de ble kontaktet av legene ved Førde sentralsjukehus.

I juli sendte Språkrådet et brev til Helse- og omsorgsdepartementet der rådet påpeker at programmet som kun finnes på bokmål, strider mot både målloven og stortingsmeldingen «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» som Stortinget sluttet seg til i april i år.

– Dette er en svært viktig prinsipiell sak når det gjelder forholdet mellom bokmål og nynorsk i den norske stat, sier Sylfest Lomheim.

Helse- og omsorgsdepartementet kan ikke kommentere saken før henvendelsen fra Språkrådet er ferdigbehandlet.