— Denne konflikten handler egentlig ikke om Bolstad selv, men han er satt til å lede et vepsebol. Da er det klart at det kan bli bråk. Det blir ikke bedre av at han setter i gang tiltak uten å utrede dem skikkelig, sier Flatebø som er redaktør i Fjordabladet i Nordfjord.

Han understreker at helsekonflikten i fylket er svært mye eldre enn Bolstads tid i direktørstolen.

— Da sykehusene i Sogndal og Høyanger ble lagt ned i 1979 startet uroen for alvor. Mange reagerte på at Førde fikk så mange ressurser i forhold til andre, og det gjør de fremdeles, sier Flatebø.

Han mener kampen om lokalsykehusene handler både om helsetilbud og arbeidsplasser

— Det er en evig kamp i distriktene om å få beholde lokalsykehusene. Sogn og Fjordane har en spesiell geografi som gjør at mange ønsker å ha sykehus i nærheten for å føle seg trygge. Samtidig har sykehusene enormt mye å si for sysselsettingen, særlig her i Nordfjord, sier Flatebø.

Skylder på fogderistrid

Historiker Johs B. Thue mener helsestriden går enda lenger bak i tid. Han hevder at Sogn og Fjordane fremdeles drives etter de samme konfliktlinjene som i fogderistridene for hundre år siden

— Den gamle fogderifølelsen forgifter og gjennomsyrer hele systemet, også helsevesenet. Den er mye sterkere enn fylkesfølelsen, sier han.

— Når politikere skal velges fra Sogn og Fjordane er det ikke først og fremst dyktigheten det kommer an på. Det er mye viktigere at kandidaten kommer fra rett fogderi. Dette er noe som kommer frem i alle sammenhenger, og er spesielt tydelig i forbindelse med stortingsvalg og fylkestingsvalg. Og det stikker dypt. Har du noen gang hørt en person fra Sogn og Fjordane omtale seg selv som «sogn og fjording»? Det hjelper ikke at de gamle fogderigrensene ble opphevet for flere generasjoner siden, tror faktisk det var i 1898. I hodene til folk er det fortsatt de gamle grensene som gjelder, sier Johs B. Thue til Bergens Tidende.

Tre sjefer på kort tid

— Har toppsjefen i Helse Førde blitt et offer for gamle nessekonge-konflikter?

— Tautrekkingen mellom distriktene har nok ikke akkurat bidratt til å mildne konfliktene, men i dette tilfeller er det kanskje litt drøyt å bare skylde på den. Det kan se ut som om Jon Bolstad har foretatt seg ting som han ville ha kommet i søkelyset for uansett hvilket helseforetak han hadde vært sjef for. Men det forteller jo litt om forholdene at Bolstad er den tredje sjefen i Helse Førde på ganske kort tid, sier Thue.

Tidligere fylkeshelsesjef i Sogn og Fjordane sier dette om konflikten rundt Helse Førde og Jon Bolstad:

— Ressursene strekker ikke til, samtidig som det er et sterkt folkekrav om at alle sykehus og institusjoner i helseregionen blir opprettholdt. Da er det grunnlag for at gamle konflikter våkner til live.