Det er den klare beskjeden ledelsen på sykehusene i Bergen og på Voss har fått etter styremøtet i ettermiddag.

Men toppledelsen kunne i møtet ikke gi noen klare løfter om at de skal innfri kravet fra styret.

— Vi mener vi skal få aktiviteten ned på det nivået vi hadde i 2005. Men vi er ikke sikre på at det vil føre til at vi holder budsjettet, understreket både fungerende administrerende direktør Anne Sissel Faugstad og viseadministrerende direktør, Stener Kvinnsland.

Flere av styremedlemmene sa rett ut at de tvilte på ledelsens forsikringer om at foretaks ledelsens spareplan virkelig gir den effekten som sykehuseier, Helse Vest, forlanger.

Helse Bergen lå ved utgangen av juli ca. 200 millioner kroner under budsjett.

Foretaksledelsen har planer klare for innstramningstiltak på 110 millioner kroner. De siste 100 millionene regner de med å spare inn gjennom ringvirkningene som ”110-millioners planen” skal gi..