— Vi vet at behovet for arbeidskraft i helsesektoren kommer til å øke, sier avdelingsdirektør Stein Langeland i Arbeidsdirektoratet til BT.

Bransjen har de siste årene vært preget av omstruktureringer og nedskjæringer, men Langeland mener at helsefag er et rimelig sikkert utdanningsvalg på sikt.

Mulighetene er også gode innen realfag og ingeniørfag.

— Veldig mange har valgt bort realfagene de siste årene. Mulighetene for dem som velger disse fagene, blir dermed enda større, sier Langeland.

Avdelingsdirektøren tror jobbmulighetene blir dårligere for dem som tar humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag og satser på en jobb i offentlig administrasjon, særlig for dem som tar sikte på arbeid i kommunesektoren.

Langeland understreker likevel at utdannelse er veien til fast arbeid.

— Fullført utdannelse er den beste måten å sikre seg jobb på, nesten uansett hvilken utdannelse en velger. La interesse og talent avgjøre utdanningsvalget, og ikke tenk på svingende konjunkturer, sier Langeland.