NHH-professor Rolf J. Brunstad har aldri vært redd for å provosere. I går serverte han vestlandsmakten fagøkonomisk skyts for å svikte drømmen om Hardangerbru.

Brunstads resonnement er i korte trekk slik:

Hardangerbrua er et fergeavløsningsprosjekt med lav samfunnsøkonomisk nytte. Broen åpner ikke nye forbindelser, skaper ikke nye sammenhengende arbeidsregioner og ligger ikke bynært.

Hardangerbrua hadde gjort mer nytte hvis den lå lenger ute i fjorden.

— Politikerne bør derfor prioritere Kyststamveien på bekostning av Hardangerbrua, sa Brunstad i sitt foredrag på Vestlandskonferansen.

Folgefonntunnelen er isolert sett også et nokså marginalt prosjekt, men har tross alt åpnet Odda og Kvinnherad som et nytt felles arbeidsmarked, fortsatte professoren.

— Men for å ta ut potensialet i Folgefonntunnelen, krever det at Jondalstunnelen prioriteres. Antakelig foran Hardangerbrua, sa Brunstad.

Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg kvitterte med å presentere prosjektet Kyststamveien. Det handler om å bruke ni milliarder kroner på å knytte sammen kysten fra Møre og Romsdal i nord til Vest-Agder i sør.

Konkret handler Kyststamveien om fire ulike prosjekter. En av de fire er ny fire felts E39 mellom Bergen og Os.