Mens det i valgkampinnspurten butter imot for Fremskrittspartiet, som taper noe terreng på meningsmålingene, gjør partiets tre stortingsrepresentanter fra Hordaland sitt ytterste for å beholde humøret og kamplysten.

Verken Arne Sortevik, Gjermund Hagesæter eller Karin S. Woldseth lar seg distrahere av at Frp har gått tilbake fra 25,7 til 23,5 prosent i løpet av en måneds tid, slik et gjennomsnitt av de landsomfattende målingene viser.

I løpet av de ukene valgkampen har pågått, har Høyre til sammenligning økt like mye som Frp har mistet (fra 13,8 til 15,7 prosent).

Skråsikre på skifte

Selv om Siv Jensen og Carl I. Hagen i det siste har hakket løs på Høyre og bebreidet partiet for å svikte Frp i regjeringsspørsmålet, er både Sortevik og Woldseth skråsikre på at det blir en borgerlig regjering hvis de rød-grønne mister flertallet i Stortinget.

– Det vi nå opplever av krangel på borgerlig side er bare spill for galleriet! Blir det borgerlig flertall, er jeg helt sikker på at vi får en borgerlig regjering, sier Karin S. Woldseth.

Men hun gir samtidig Høyre en lusing:

– Noe av det som har skuffet meg mest i det siste er at Høyre snakker med to tunger. Jeg personlig har snakket godt med partiets representanter i mitt daglige arbeid i Stortinget. Men nå i valgkampen har jeg opplevd andre toner, sier hun.

– LO i krig med oss

Arne Sortevik vil ikke offentlig gi Høyre noen skyllebøtter. – Blir det et ikke-sosialistisk flertall på valgnatten, tror jeg ganske bestemt at vi får en ny regjering, mener han.

– Kom ikke Frp litt for tidlig i form?

– Nei, det tror jeg ikke, for det er i disse dager valgkampen føres, ikke i juni. Jeg merker at motstanden hardner til, og fra flere kanter. Hele LO-systemet driver krig mot oss, og deler av media leter frem såkalte eksperter som prøver å rive i stykker den politikken vi står for, sier Sortevik.

Jens er valgets PR-vinner Enig med Ap i mangt og mye?

– Har valgkampstrategien slått feil, Gjermund Hagesæter?

– Den vil vi uansett evaluere når valget er over. Men situasjonen ser bra ut for oss, for målingene viser at vi tross alt ligger godt over valgresultatet fra 2005.

– Har du tro på regjeringsskifte?

– Blir det borgerlig flertall, må de fire partiene uansett diskutere samarbeidsmuligheter. Jeg har stor tro på at vi kan få en borgerlig regjering. Men blir vi ikke enige, kan en ren Ap-regjering være et alternativ som lett tvinger seg frem. Den politikken en slik regjering vil stå for, blir nesten den samme som en borgerlig regjering uten Frp vil føre. På mange måter vil en ren Ap-regjering være å foretrekke, fordi vi for eksempel i oljepolitikken og i store deler av utenrikspolitikken har mange møtepunkter.

Og det beste av alt: en Ap-regjering med borgerlig flertall i Stortinget kan jo ikke bli i stand til å føre en sosialistisk politikk! mener Gjermund Hagesæter.