— Vi kjøpte et hus som så veldig bra ut. Vi forventet et hus vi kunne flytte rett inn i. Alt vi trodde vi måtte gjøre var å male litt. Det viste seg å være feil, forteller familiefaren i 20-årene. Han og konen kjøpte huset i Fitjar i 2011, og de flyttet inn sammen med sine barn som på tidspunktet var ett og to år gamle.

SKADET: Det ble funnet museekskrementer og ødelagt isolasjon i etasjeskillet mellom første etasje og kjelleren.
HELP Forsikring:

Nylig vant de frem i Sunnhordland tingrett. Huskjøpet de gjorde for to år siden ble hevet etter at paret oppdaget flere og flere feil på huset.

— Vi skulle male i stuen, og fjernet derfor tapetet. Da oppdaget vi fukt og råte i veggene. De var fulle av sopp, forteller faren.

Nærmere undersøkelser viste at veggen helt ned til pipens fundament var fuktig. Først tenkte kjøperne at det kunne fikses. Så ble det påvist høye fuktverdier i første etasje og i kjelleren, ifølge dommen. Kjøperne registrerte i tillegg at vannet fra oppvaskkummen rant ned i sluket og utover kjøkkengulvet. Det viste seg at også her var det fuktskader.

Ikke alene

Det tok ikke lang tid før ekteparet merket flere ubehageligheter i huset. På loftet oppdaget de en merkelig lukt.

SPOR: Musene har lagt fra seg tydelige spor, her i form av muselort.
HELP Forsikring

— Jeg løftet noen matter. Under var det kjempemye museskit. Hele loftet var fullt av mus!

Ekteparet satte opp feller som fanget 15 mus i løpet av to uker mens de fortsatt bodde i huset. Men det var ikke bare mus som bodde sammen med dem i det nykjøpte huset.

— Vi hørte kraftige skrapelyder fra den ene siden av taket. Vi så den aldri, men prøvene sa at det var en røyskatt som hadde funnet bo på loftet, forteller mannen.

KAMERASKY: Røyskatten ville ikke la seg avbilde, men den har lagt fra seg tydelige spor, forteller HELP Forsikring.
HELP Forsikring

Ifølge dommen ble det funnet skadedyr på loftet og i etasjeskiller mellom første etasje og kjelleren. Mus hadde gnagd på det elektriske anlegget, noe som medfører risiko for feil på el-anlegget og dermed fare for brann.

Flyttet rundt i to år

På det ene toalettet var flisene lagt rett på gulvet uten stabilt underlag. Dette har gjort at flisene har begynt å løsne. Det er selger selv som har gjort arbeidet, ifølge dommen.

FLERE BEBOERE: Bildet viser et rede/reir, men om det er fra fugl, mus eller røyskatt er Help forsikring usikre på.
HELP Forsikring

Etter en rapport fra Mycoteam, som viste rik vekst av kjellermugg i huset var det nok. Småbarnsfamilien tok rådet om å flytte ut grunnet faren for helseplager. Det førte til at de var konstant på flyttefot i to år.— Vi bodde først hos foreldrene mine, deretter i forskjellige leiligheter og hytter. Til slutt kjøpte vi nytt hus. Vi var nødt til det, sier faren.

Når dommen endelig falt var familien lettet.

— Det er helt fantastisk! Veldig deilig! Endelig kan vi leve normalt igjen. Vi har levd i usikkerhet om hva som kom til å skje, sier familiefaren som ikke kan få understrekt nok hvor glad han er for at familien hadde boligkjøperforsikring.

- Dette er en alvorlig sak

Advokat Andreas Gundersen Aven i Help forsikring talte huskjøpernes sak i tingretten.

— Det skal normalt en del til for å gi medhold i heving av kjøp. Det er forbeholdt de mest alvorlige sakene. Dette er en slik sak, forteller han.

Selger bodde ikke i huset det siste året før salget, og retten mener derfor det er sannsynlig at skadedyraktiviteten har tilkommet i løpet av året huset sto ubebodd. Tingretten ser det også som sannsynlig at selger ikke visste om lekkasjen på kjøkkenet. Likevel er skadene så store at saksøkerne fikk medhold i retten.

Selger og hans forsikringsselskap Protector Forsikring ble dømt til å heve kjøpet på 1 045000 kroner. De ble også dømt til å erstatte kjøpernes økonomiske tap på 223956 kroner, og saksomkostningene på 103000 kroner.

Anker ikke

Advokat Aven mener dommen er riktig og fornuftig.

— Det er klart at det er ubehagelig psykisk å leve slik. Skadene og vannlekkasjene gjorde at man måtte rive opp mye av gulv og vegger, sier Aven.

Ankefristen har gått ut uten at noen av partene anket dommen.

Ikke fornøyde

Selger, som ikke vil kommentere saken, hadde tegnet forsikring hos Protector forsikring. Direktør for eierskifte i Protector forsikring Merete Christensen Bernau forteller at forsikringsselskapet ikke er enig i dommens slutning, men at de tar den til etterretning.

— Protector er av den oppfatning av at prisavslag er korrekt oppgjør i saken, og gav tilbud om dette tidlig i 2012. Før rettssaken ble det utbetalt i overkant av kr 200.000,-, forteller Bernau.

Hun understreker at heving av et boligkjøp kan være en dramatisk konsekvens for en selger.

— Det kreves derfor svært mye for at denne regelen skal anvendes. Dette gjenspeiles også i rettspraksis hvor svært få saker resulterer i heving. Ubeboelighet i et begrenset tidsrom for utbedring, er på generelt grunnlag ikke tilstrekkelig, sier Bernau.

Boligen legges ut for salg igjen over sommeren.

- Lite samarbeidsvillige

Kjøperne hevder at Protector har vært vanskelig å ha med å gjøre, lite samarbeidsvillige og gjort alt for å utsette saken. Til det svarer Bernau:

— Vi jobber hele tiden med kvalitet i skadeoppgjøret. Vi jobber for at både forsikringstaker, selger, og kjøper skal oppleve skadeoppgjøret som korrekt. Ingen er tjent med at oppgjøret tar unødvendig tid. I denne saken har vi vært uenige om hva som er korrekt oppgjør, prisavslag eller heving, og derfor endte saken i domstolene.

Tips om liknende saker? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post