• Prosessen i partiet er ikke over med at Liv signe trekker seg. Vurderingen som nå gjøres må gjelde hele ledelsen, sier Kjersti Toppe.

Etter å ha sittet i salen på Kongsberg og hørt Liv Signe Navarsete bekjentgjøre at hun vil trekke seg, synes Toppe det hele er trist. Men minner samtidig om at den kritiske rapporten som har pekt på problemene i partiet også må legges til grunn når en ny ledelse skal velges.

Hele ledelsen

— Jeg vil ikke være tydelig på hva som skal skje og hvem som bør bli ledere i partiet videre. Men det er klart at vurderingen som nå gjøres også må omfatte nestlederne. Det er jo også rådet fra Navarsete, sier Kjersti Toppe.

Hun mener partilederen har fått en urettferdig behandling.

Skjøvet i en retning

— Det er ikke spesielt vakkert, måten dette har skjedd på. Alle de små og store tingene som over tid har skjøvet henne i en retning. Hun har aldri fått den støtte og arbeidsro som trengtes som leder. Det har ikke vært rettferdig. Heller har hun ikke greid å rydde seg det arbeidsrommet idenne krevende situasjonen. Dermed måtte det vel gå slik som dette, sier Kjersti Toppe.

Krevende

Hun mener det er imponerende at partilederen har orlet å jobbe under press så lenge.

— Jeg har sett hvilken krevende situasjon hun har hatt. Og det er fortsatt uforståelig at hun har kunne jobbe så lenge med det betingelsene hun har hatt. Hun holdt en veldig klok tale i dag, der jeg tror mange kjente seg igjen i behovet for å få ro og utvikle politikken, sier Kjersti Toppe.

— Hva tenker du om det som nå skal skje. Er det slik at denne saken viser at Senterpartiet er dypt splittet?

— Hovedgrunnen til det som skjer ligger nok i at det er til dels store meningsforskjeller i partiet. Ulikheter er det i alle parti, men det er sjelden det blir så ødeleggende. Derfor må partiet nå samle seg om å få politikken på dagsorden igjen. At vår leder trekker seg bør være en tankevekker og føre til at noen besinner seg og blir mer konstruktive.