Den tidligere løytnanten tilbrakte 13 måneder i felten som mentor for den afghanske hæren (ANA).

— Det er den heftige og mest frustrerende jobben jeg har hatt. Men det er også det mest givende jeg har gjort, forteller Eriksen.

I dag skriver BT om en fersk studie fra Institutt for forsvarsstudier som slår fast at norske offiserer i den norske mentorstyrken ble øyenvitner til at ANA-soldatene løsnet skudd mot barn.Rapporten beskriver også hvordan norske offiserer en rekke ganger ble vitner til episoder hvor barn og andre sivile liv ble satt i fare.

— Jeg så flere slike hendelser, uten at jeg ønsker å gå i detalj på dem. Det er nok ingen i mentorordningen som ikke har opplevd dette, forteller Eriksen, som nå har sluttet i Forsvaret.

Vil ikke dømme afghanerne

Han mener likevel at nordmenn her hjemme ikke kan sette seg til doms afghanernes handlinger i strid.

— Husk på at de er født inn i et land som har vært i krig i 30 år. Afghanerne vet at barn blir presset og utnyttet, og at de kan komme med bomber på seg. Føler de seg truet av et barn, da skyter de barnet, sier Eriksen.

Bruker aviser som rettesnor

Eks-offiseren forteller at det er nettopp dette som er så vanskelig med å være en del av OMLT-ordningen.

— Det er fryktelig frustrerende. Som mentor spør man seg ofte: Tåler det jeg gjør nå å være på forsiden av en avis hjemme? Blir svaret nei, må man si tydelig fra om at dette kan ikke en norsk offiser være med på, sier Eriksen.

Han mener den største feilen en mentor for de afghanske styrkene kan gjøre er å forsøke å overbevise de om å følge "norske" etiske regler.

— Våre normer kommer aldri kommer til å fungere som i et land som aldri kommer til å bli som vårt eget demokrati, sier Eriksen.

Må få respekt

Han forteller at nordmennene måtte finne en balansegang mellom å holde norsk moral og krigsetikk i hevd, samtidig som man måtte oppnå respekt hos de afghanske soldatene.

— Som mentor lærer man seg å følge den gylne middelvei. Når man forklarer hvordan ting fungerer i Norge så skjønner de litt av det, helt til de finner ut at det faktisk ikke fungerer i Afghanistan, sier Eriksen.

Ola Krekvik fra Institutt for forsvarsstudier publiserte nylig rapporten "Forsvarets samvirke med afghanske styrker".

Studien bygger på ti dybdeintervjuer av norske offiserer som har samarbeidet med afghanske styrker. De fleste er fra OMLT-laget (Operation Mentoring and Liason Team), som fungerer som militære rådgivere for den afghanske hæren. De deltar også i operasjoner med dem.

Ifølge Krekvik opplevde de norske offiserene i sum at samarbeidet med afghanske styrker var positivt.

— Det er ikke noe nytt at de farer hardt frem mot egen befolkning. Det er en grunn til at en bør ha militære rådgivere til stede for å begrense slikt, sier han.

— De norske styrkene støtter ANA med kampfly og medisinsk helikopterstøtte. Fører dette til at den afghanske hæren er mer villig til å gå ut i kamp enn de ellers ville vært?- Ingen av respondentene sier det, men noen av respondentene sier at afghanske styrker føler seg noe tryggere på grunn av det. Norske sanitetshelikoptre har berget mange afghanske soldater og sivile.