— Vi har ikke annet valg enn å forlate havnen hvis vi må betale havneavgift. For oss er dette krise, sier Egil Sunde, leder for Vulcanus Taubåtkompani.

— De jager vekk veteranbåtene, sier Arne Sundal, styreformann og daglig leder for Stiftelsen D/S «Stord I».

«Vulcanus» dupper i bølgeskvulpet fra små og store nyttebåter som farter på Vågen denne regntunge morgenen.

Nå i februar frister slepebåten, som har vært en del av bybildet i havnen siden 1959, en ensom tilværelse ved Holbergkaien. Her pleier veteranbåtene som er vernet av Riksantikvaren å ligge. «Vulcanus», som i sin tid ble tegnet av Per Grieg sr., er det veteranfartøyet som ligger flest dager i Vågen i løpet av året. Den er også den eneste båten som er igjen fra Det Bergenske Dampskibsselskap - en gang Bergens største rederi.

Englandsbåten

— Båten hører til i Bergen, den har slept Englandsbåten og andre fartøy til og fra kai. Med unntak av korte slepeoppdrag har «Vulcanus», aldri vært borte fra Bergen, sier Sunde. «Vulcanus», har også deltatt i mange slep og andre oppdrag og redningsaksjoner i regionen.

Den 50 meter lange dampbåten «Stord I» fra 1913 har havneplass rett ved siden av, men rustes nå opp ved fartøyvernsenteret i Norheimsund. Til sommeren skal «Stord I» pryde Holbergkaien sammen med veteranbåtene «Granvin»og «Midthordland». «Oster» og «Atløy» er bare innom Vågen av og til.

Men akkurat nå ser det ikke lyst ut for noen av veteranbåtene. Siden 2008 har de vernede veteranbåtene sluppet havneavgift. Riktignok måtte beløpet betales, men pengene ble refundert ved sesongslutt som «økonomisk støtte» fra havnekassen.

180.000-200.000 kroner

Men nå er det nye toner fra Havnevesenet. I et brev datert 28. januar i år står det at ordningen opphører med virkning fra 31.12.2012. Havnevesenet viser også til at ordningen er ressurskrevende.

— Jeg hørte rykter om at det ville bli endringer, men jeg regnet med at vi nå ville slippe å betale kaivederlag. Hvis vi ligger til kai 300 døgn i snitt hvert år, vil det koste oss 180.000-200.000 i kaiavgift og strøm. Det har vi ikke råd til, sier Sundal.

— Det har vært vanskelig nok å ha likviditet til å forskuttere havneavgiftene, for så å få dem tilbake. I tillegg er strømkostnadene store, selv om vi har fått en bedre ordning enn opprinnelig, sier Sunde.

1950 dugnadstimer

Den mye mindre stålbåten «Vulcanus» på 28 meter fikk refundert 76.500 kroner i kaiavgift i 2011. Det er mye penger for en stiftelse som ikke har inntekter verken fra servering eller passasjerer. Noen få slepeoppdrag og 35.000 kroner i medlemsavgift fra cirka 100 medlemmer er med på å sikre driften.

De andre veteranbåtene har litt inntekter fra salg av kaffe, vafler og kanskje litt suppe når båtene ligger til kai. Noen båter hyres også til en og annen tur.

Men inntektene er små i forhold til utgiftene, for «Stord I» er det snakk om 60.000-70.000 pr. sesong. Vedlikehold og drift gjøres på dugnad.

— Vi driver med vern av kulturminner, og hadde ca. 1950 dugnadstimer i 2011. Selv under slepeoppdrag bruker vi frivillig mannskap, forteller Egil Sunde.

Vern versus slitasje

- Men hvorfor skal ikke veteranbåtene betale kaiavgift som andre båter?

— Vi bevarer kulturminner. Forslaget er en hån mot det vi driver med, sier Sunde.

- Hva med å skaffe penger gjennom flere slepeoppdrag?

— Da måtte vi konkurrere og ha kommersiell drift. Men siden båten er et vernet kulturminne, må vi også tenke på slitasje. Båtene skal brukes, men ikke for mye, sier Sunde.

- Men må veteranbåtene ligge i Bergen sentrum, da?

Svaret fra Arne Sundal i Stiftelsen D/S «Stord I» kommer som et snatrende fyrverkeri:

— Båtene er en berikelse for bybildet. Det er Bergen som trenger oss.